EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Seviye Tespit Sınavı (06.09.17) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (7-8.09.17) Hakkında Duyuru

05.09.2017

Seviye Tespit Sınavı (STS)

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2017 Çarşamba

Sınav Başlangıç Saati: 10.30

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi (Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.)

Sınava Girmesi Gereken Öğrenciler

  1. Yeni kayıt yaptıran %100 İngilizce öğrenim görecek öğrenciler. (İngilizce Öğretmenliği Bölümü dâhil)
  2. İMU YÖS’ü geçen yabancı uyruklu öğrenciler.
  3. İsteğe bağlı hazırlık programına başvuran Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden kontenjan şartlarını sağlayarak kabul edilenler. (Kontenjan şartlarını sağlayarak hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin listesi daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.)
  4. 2016 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş olan eğitim hakkını kaybetmemiş beklemeli öğrencilerden sınava girmek istediğini belirtir dilekçe vermiş olanlar.

Seviye Tespit Sınavı’na katılmayan 1, 2 ve 3 numaralı gruptaki öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) giremezler ve doğrudan hazırlık programına alınırlar. Bu gruplardaki öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebilmeleri için Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 80 almaları gerekmektedir. Seviye Tespit Sınavı'na girmiş fakat 80 alamamış öğrenciler STS'den aldıkları puanlara göre hazırlık programında öğrenim görecekleri sınıflara yerleştirilirler.

4 numaralı gruptaki öğrencilerden Seviye Tespit Sınavı’na katılmayan veya STS’den 80 ve üzeri not alamayan öğrencilerin 7-8 Eylül 2017 tarihinde yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakları saklıdır. Bu öğrencilerden, 2017-2018 eğitim öğretim yılında hazırlık okumak istediklerini belirtir dilekçe vermiş olanlar Seviye Tespit Sınavı’nda aldıkları puanlara göre hazırlık programında öğrenim görecekleri sınıflara yerleştirilirler.

80 barajını aşan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yayınlanacak olup 7-8 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı'na katılabilirler. 
 

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 

Yazılı Kısım: 7 Eylül 2017 Perşembe

1. Oturum Başlangıç: 10.30

2. Oturum Başlangıç: 13.00, Bitiş: 14.00 (1 saat)

Konuşma Sınavı: 8 Eylül 2017, Cuma

Konuşma Sınavı Başlangıç: 10.30

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

(Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.)

Sınava Girmesi Gereken Öğrenciler

  1. Seviye Tespit Sınavı’nda 80 ve üzeri not alan öğrenciler
  2. Sınav hakkını kaybetmemiş tüm beklemeli öğrenciler (2015 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş beklemeli öğrenciler dâhil)

İngilizce Yeterlik Sınavı, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve dil kullanımı (dil bilgisi ve kelime bilgisi) olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Sınavın seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi kapsamında B2 olarak belirlenmiştir. (Örnek sınava sayfamızın "Öğrenci" başlığı altındaki "Sınav Örneği" kısmından ulaşabilirsiniz.) Geçme notu 70'tir. İYS'den 70 ve üzeri (69,5 dahil) alan öğrenciler doğrudan bölümlerine başlayabileceklerdir. Barajı geçemeyen öğrenciler ise puanlarına göre Hazırlık Programı'nda öğrenim görecekleri sınıflara alınacaklardır. Dinleme, Okuma ile Dil Kullanımı ve Kelime Bilgisi 7 Eylül 2017 tarihinde 1. oturumda ölçülecektir.  Yazma Bölümü aynı gün 2. oturumda uygulanacaktır. Konuşma Bölümü ise 8 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavlara ilişkin sınav salonları, sınıf listeleri ve Konuşma Sınavı saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yayınlanacak olup öğrencilerimizin bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir. Sınavlarda öğrenci kimliği kontrolü yapılacak olup geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenci kimliğini henüz alamamış öğrenciler öğrenci belgesi ile sınava katılabilirler.

Not: Geç kalan öğrenciler sınavlara alınmayacağından, öğrencilerimizin olası ulaşım problemleri ve gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla gerekli hassasiyeti göstermeleri ve sınav saatlerinden en az yarım saat önce okul binasında hazır bulunmaları önemle tavsiye olunur.  Ulaşım ile ilgili buradan ve İETT’nin web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Tüm güncel duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası sürekli takip edilmelidir: http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr