EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte öğretim üyeleri 3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi'ne Katıldı

22.05.2017

Yrd. Doç. Dr. Elif Kır ve Arş. Gör. Cansu Candemir Özkan 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran' da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi'ne katılmış ve "Deyimlerin ve kalıplaşmış sözlerin reklamlar yolu ile yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanımı" başlıklı ortak bildiriyi ve "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerine yönelik dil ihitiyaç analizi" başlıklı bildiriyi sunmuşlardır. Ayrıca Elif Kır Yabancı Diller Fakültesi öğrencileri ve dil öğretim uzmanlarına yönelik olarak "Yaratıcı Dramaya Yolculuk" atölyesi düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren atölyede yaratıcı dramada kullanılan temel teknikler ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ele alındı.