EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Devam Eden Projeler

10. Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU Bir Okul Öncesi Eğitim Sınıfındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Özel Eğitim Danışmanlığı Desteğiyle İyileştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Bütçe: 19.485,99 TL, Anadolu Üniversitesi BAP

9. Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ Araştırmacılar: Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Arş.Gör. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ Proje Adı: Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities (ErISFaVIA) Proje Türü: Erasmus KA2 Bütçesi:  Başlangıç Tarihi: 01.09.2019 Hedeflenen Bitiş Tarihi: 31.08.2022

8. Fatma ALBAYRAK Moğolistan'daki eski Türk mirası: Kaya Resimleri, Damgalar ve Yazıtlar Projesi, (devam etmekte) Moğolistan Devlet Üniversitesi tarafından desteklenmekte; 15000 USD destekli

7. Başak ÇALIK "Teacher emotions and student emotions: How are they related to emotion-regulation strategies, self-efficacy beliefs, teacher burn-out and teaching quality?"-Mayıs 2018-devam ediyor, 5000 TL, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

6. Salih KUŞLUVAN, Özcan Erkan AKGÜN, Serkan POLAT, Bahar TÜRKAY. Development of the Digital Marketing Competence of Adult Learners for Small and Medium-sized Tourism Enterprises (SMTEs) in Europe (DIGITOUR). 147853 EUR Start: 01-11-2019 - End: 31-12-2021 Project Reference: 2019-1-TR01-KA204-074619

5. Selami AYDIN Test anxiety among foreign language learners. Medeniyet University, Unit of Scientific Research Projects, S-GAP 2019-1491, 2019 – 2021. 

4.Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK, Araştırmacı: PD. Dr. Harald BICHLMEIER. Proje Adı: “Almanca Tuhfe/Deutsches Geschenk” (1916): The Only Versified Turkish-German Dictionary. Proje Türü: Kamu Kurumu Destekli Araştırma Projesi. Bütçesi: 2070€ Başlama Tarihi: 01.07.2019 Hedeflenen Bitiş Tarihi: 01.07.2020

3. Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK. Proje Adı: Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti. Proje Türü: BAP. Bütçesi: 4000TL Başlama Tarihi: 19.06.2019 Hedeflenen Bitiş Tarihi: 19.06.2020

2. Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK. Proje Adı: Reconstruction of Oskar Rescher’s Life and Works as an Orientalist: A Life between Germany and Istanbul. Proje Türü: Yurtdışındaki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Proje (Stiftung Preussischer Kulturbesitz). Bütçesi: 2900€ Başlama Tarihi: 01.01.2020 Hedeflenen Bitiş Tarihi: 31.12.2020

1.Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ, Araştırmacılar: Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN, Arş. Gör. Hacer Sümeyra BİLİCİ. Proje Adı: Towards a multisensory and inclusive museum for individuals with sensory abilities (ToMIMEUs). Proje Türü: Erasmus KA2. Bütçesi: 19907€ Başlama Tarihi: 01.09.2019 Hedeflenen Bitiş Tarihi: 31.08.2022