EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kitap ve Kitap Bölümleri

10. Fakioğlu Bağcı, H. (2020). Tecrübe ve Eğitim: Dewey ve Gadamer Arasında Bir Karşılaştırma. İstanbul: Hiperyayın.

9. Güleç-Aslan, Y. (2020). Güç Kartı Stratejisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik öykü temelli bir uygulama​. Ankara: Vize Yayıncılık.

8. Kır, E. & Akyüz, A. (2020). An Exploration of Perceptions of Faculty Members and Students: The Effects of English-Medium Instruction on Language Ability, Internationalising Learning in Higher Education içinde. Palgrave, Macmillian.

7. Ağılkaya Şahin, Z. (2020). Psikoloji ve Psikoterapide Din. Çamlıca Yayınları

6. Ağılkaya Şahin, Z. (2020). Hoffnung und Hoffnungslosigkeit als Konzept der muslimischen Seelsorge. T. Badawia, G. Erdem, M. Abdallah (Ed.) Grundlagen muslimischer Seelsorge içinde (s. 257-282). Wiesbaden: Springer.

5. Doğan Averbek, Güler. (2020). Bitlisli Şükrî Dîvânı. DBY Yayınları, İstanbul.

4. Boyacı, M. (2020). Aile danışmanlığı kuram uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem Akademi

3. Bülbül, M. (2020). Eğitim hukuku. Ankara: Nobel Akademi

2. Candemir Özkan, C. (2020). Comprendre, Analyser et Traduire Emile Zola. In S. Yılmaz (Ed.) Correspondances et équivalences énonciatives dans le roman. ss. 65-83. Lincom Europa Academic Publications, Linguistics Edition 125. Münih, Almanya.

1. Candemir Özkan, C. (2020). Comprendre, Analyser et Traduire Emile Zola. In S. Yılmaz (Ed.) La notion de subjectivité dans le texte littéraire et sa traduction. ss. 84-107. Lincom Europa Academic Publications, Linguistics Edition 125. Münih, Almanya.