EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kitap ve Kitap Bölümleri

18. Turan, N. & Tekin, I. (2020). Kültürün erken çocukluk dönemi entelektüel yönelim ile ilişkisi: Araştırma bulguları ve kuramsal yaklaşımlar. E. Görgü & T. Sezer (Ed.), Erken Çocuklukta güncel konular içinde (s. 19-51). Ankara: Nobel.

17. Turan, N. & Tekin, I. (2020). Erken çocukluk dönemi entelektüel yönelimde kültürel gelişimin aracı olarak medyanın izleri: Yerli ve yabancı dizi özelinde eleştirel bir inceleme. E. Görgü & T. Sezer (Ed.), Erken Çocuklukta güncel konular içinde (s. 51-70). Ankara: Nobel.

16. Bülbül. M. & Çimen F., (2020). Çocuk Üniversiteleri. E. Görgü & T. Sezer. (Eds.), Erken Çocuklukta Güncel Konular içinde (495-517. ss.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

15. Aksu, A. (2020). Malta, İzmir ve İstanbul’daki Protestan Misyoner Matbaalarında Basılan İncil’ler. M. Yılmaz, A. Aksu (Ed.), Doç. Dr. Cemal Aksu Armağanı içinde (ss. 171-223). İstanbul:  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

14. Görgü, E. (2020). Danimarka'da Erken Çocukluk Eğitimi. Aslan, D. (Ed.) Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi içinde (ss:95-105) Pegem Akademi: Ankara.  DOI 10.14527/9786257052931

13. Görgü, E. (2020). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. Görgü, E. & Sezer, T. (Ed.) Erken Çocuklukta Güncel Konular içinde (ss:155-165). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

12. Görgü, E & Sezer, T. (Ed.) (2020). Erken Çocuklukta Güncel Konular. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

11. Öner, A. T., Dinçer, B. ve Cantürk-Günhan, B. (2020). Matematik eğitiminde STEM ve uygulamaları. M. Ünlü (Ed.), Uygulama örnekleriyle matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar içinde (pp.245-264). Ankara, Pegem Akademi.

10. Fakioğlu Bağcı, H. (2020). Tecrübe ve Eğitim: Dewey ve Gadamer Arasında Bir Karşılaştırma. İstanbul: Hiperyayın.

9. Güleç-Aslan, Y. (2020). Güç Kartı Stratejisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik öykü temelli bir uygulama​. Ankara: Vize Yayıncılık.

8. Kır, E. & Akyüz, A. (2020). An Exploration of Perceptions of Faculty Members and Students: The Effects of English-Medium Instruction on Language Ability, Internationalising Learning in Higher Education içinde. Palgrave, Macmillian.

7. Ağılkaya Şahin, Z. (2020). Psikoloji ve Psikoterapide Din. Çamlıca Yayınları

6. Ağılkaya Şahin, Z. (2020). Hoffnung und Hoffnungslosigkeit als Konzept der muslimischen Seelsorge. T. Badawia, G. Erdem, M. Abdallah (Ed.) Grundlagen muslimischer Seelsorge içinde (s. 257-282). Wiesbaden: Springer.

5. Doğan Averbek, G. (2020). Bitlisli Şükrî Dîvânı. DBY Yayınları, İstanbul.

4. Boyacı, M. (2020). Aile danışmanlığı kuram uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem Akademi

3. Bülbül, M. (2020). Eğitim hukuku. Ankara: Nobel Akademi

2. Candemir Özkan, C. (2020). Comprendre, Analyser et Traduire Emile Zola. In S. Yılmaz (Ed.) Correspondances et équivalences énonciatives dans le roman. ss. 65-83. Lincom Europa Academic Publications, Linguistics Edition 125. Münih, Almanya.

1. Candemir  Özkan, C. (2020). Comprendre, Analyser et Traduire Emile Zola. In S. Yılmaz (Ed.) La notion de subjectivité dans le texte littéraire et sa traduction. ss. 84-107. Lincom Europa Academic Publications, Linguistics Edition 125. Münih, Almanya.