EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Makaleler

9. Fakioğlu Bağcı, H. (2020). Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 18 (39), 415-445. İndeks: TR Dizin. DOI: 10.34234/ded.708961

8. Atar, C., Kır-Cullen, E., & Denkci-Akkaş, F. (2020). An evaluation of the English preparatory program at İstanbul Medeniyet University. Language Teaching and Educational Research (LATER), 3 (1), 94-115. https://doi.org/10.35207/later.714457 

7. Parlak, S., & Tekin, I. A. Phenomenological Study on Voluntarily Childless Women. Psikoloji Çalışmaları, 40(1) 161-186.

6. Akgün, Ö.E., Topal, M. ve Kıyıcı, M. (2020). Bir BÖTE lisans programının öğrencilerin mesleki yeterlikleri kazanmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 10 (1), 12-26. İndeks: ESCI. DOI:10.2399/yod.19.010

5. Börekçi, R. & Aydın, S. (2020). Foreign language teachers’ interactions with their students on Facebook. Computer Assisted Language Learning, 33 (3), 217-239. İndeks: SSCI-Q1. DOI: 10.1080/09588221.2018.1557691 

4. Doğan Averbek, G. (2020). Biyografi yazmada ve muhitleri belirlemede takrizin rolü emirî örneği. İnsan & Toplum, 10 (1), 33-61. İndeks: ESCI. DOI: 10.12658/M0330. 

3. Güleç Aslan, Y. (2020). Reflections from applied behavior analysis on iclusion of preschool
children with autism spectrum disorder, SUJE. 10 (1), 166-184. doi:
https://doi.org/10.19126/suje.587131

2. Sağlam, H. İ. ve Kaplancı, B. (2020).  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 641-649. İndeks: TR Dizin. DOI10.24106/kefdergi.693440.

1. Zembat, R., Arslan Ciftci, H. & Duran, A. (2020). Analyzing the relationship between pre-service preschool teachers’ self-leadership skills and motivation. Cypriot Journal of Educational Science. 15(1), 095–103. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i1.3248