Eğitim Bilimleri Fakültesi

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
18.09.2023 İMÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları
19.09.2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
23.02.2021 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
23.02.2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
02.01.2020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınav Yönergesi
23.02.2021 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
04.02.2021 İMÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi