EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Dersleri (Önemli Duyuru!)

11.09.2020

Öğrencilerimizin dikkatine!

Lisans ve lisansüstü programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde takip edilecek usul ve esaslara dayanarak Güz dönemi boyunca, zorunlu olan ve uygulaması olmayan dersler uzaktan öğretim yoluyla verilecektir.  Ancak öğrencilerimizin yüz-yüze ders taleplerini karşılamak amacıyla her programda farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin seçebileceği alan seçmeli dersler açılmıştır. Uygulaması olmayan alan seçmeli derslerin en az biri uzaktan öğretim yolu ile verilirken diğeri yüz yüze şeklinde tasarlanmıştır. Bu durumda öğrencilerimiz Güz Dönemi’nde uygulamalı olmayan alan seçmeli derslerini de uzaktan öğretim yoluyla alarak derslerinin tamamını uzaktan öğretim yoluyla alabileceklerdir. Yüz yüze eğitim talebinde bulunan öğrencilerimiz de 1 alan seçmeli dersi yüz yüze, diğer derslerini de uzaktan öğretim yoluyla alabileceklerdir.

Zorunlu ve uygulaması olan derslerle (Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda RPD Uygulamaları) ilgili olarak ise derslerin teorik kısmı öğretim üyelerimizce uzaktan öğretim yolu ile işlenecektir. Ancak bu dersin okuldaki uygulaması ise MEB-YÖK işbirliği içerisinde yürütülmesi nedeniyle ilgili kurumlardan kesin bilgiler ulaştığında sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.