Eğitim Bilimleri Fakültesi

Başka Üniversite Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

12.07.2023

Diğer devlet Üniversiteleri yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimizin, aşağıdaki formu doldurarak ilgili danışmanın imzası/onayı  ile dekanlığa vermesi gerekmektedir. Üniversitemiz yaz okulu yönergesinde yer aldığı gibi, "Fakültenizin ders alımına izin vermesi, ders içerikleri ve haftalık ders saatinin, AKTS nin eşdeğer olması kaydıyla, ilgili yılda YKS puanı İMU programının taban puanından daha yüksek taban puanla öğrenci yerleştirilen bir programın verildiği Üniversitenin yaz öğretiminden ders alınabilir. Vakıf Üniversiteleri genel alım puanı (burssuz puan) karşılaştırmada esas alındığından Vakıf Üniversiteleri Yaz Okulundan alınan dersler kabul edilmeyecektir.

Form için tıklayınız.

Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz öğretimi bakımından uygulanacak eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenleyen Yaz Öğretimi Yönergesi'ne  erişmek için tıklayınız.