Eğitim Bilimleri Fakültesi

İntibak (Ders Saydırma) Başvuruları

10.09.2021

Sevgili Öğrencilerimiz,

Fakültemize yatay geçiş ve YKS ile kayıt yaptıran öğrencilerimizden daha önce başka bir üniversiteden ders alanlar ile mevcut öğrencilerimizden yaz okulundan ders alanların intibak işlemlerine ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

Yatay geçişle gelenlerin 14 Eylül 2021 tarihine kadar:
1. Aşağıdaki intibak dilekçesini doldurmaları,
2. İntibak dilekçesi ekine;
a. Aldıkları dersin/derslerin notunu gösterir ilgili üniversitenin vermiş olduğu onaylı not döküm belgesini (transkript)
b. Dersi aldıkları üniversitenin ilgili derse ait onaylı ders içeriklerini koyarak fakültemize intibak başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

 

YKS ile kayıt yaptıranların 11 Ekim 2021 tarihine kadar:
1. Aşağıdaki intibak dilekçesini doldurmaları,
2. İntibak dilekçesi ekine ;
a. Almış oldukları dersin/derslerin notunu gösterir ilgili üniversitenin vermiş olduğu onaylı not döküm belgesini (transkript)
b. Almış oldukları dersin/derslerin imzalı (paraflı) ders içeriklerini koyarak fakültemize intibak başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alanların 11 Ekim 2021 tarihine kadar:
2. Aşağıdaki intibak dilekçesini doldurmaları,
3. İntibak dilekçesi ekine;
a. Varsa dersi alabileceklerine dair daha önce kendilerine iletilen fakülte onay yazısını
b. Aldıkları dersin/derslerin notunu gösterir ilgili üniversitenin vermiş olduğu onaylı not döküm belgesini (transkript)
c. Dersi aldıkları üniversitenin ilgili derse ait onaylı ders içeriklerini koyarak fakültemize intibak başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

İntibak dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.