Eğitim Bilimleri Fakültesi

Mazeret Sınavları Hakkında

21.11.2022

Üniversitemizin Sınav Yönetmeliğinin 27.Maddesinde de belirtildiği üzere sınavlara geçerli bir mazeret nedeniyle giremeyen öğrenciler çalışma/sınav haftası bitimini takip eden bir hafta içinde ilgili fakülteye başvurulması gerekmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için öğrencilerin sınav haftasında geçirdiği rahatsızlıklarını tam teşekküllü bir sağlık kurum/kuruluşlarından rapor alması gerekmektedir. Tıp merkezi, aile hekimliği v.b. yerlerden alınan raporlar kabul edilmemektedir. Sınav tarihleri ile rapor tarihinin uyuşması gerekmektedir.

Durumun dilekçe ve raporla birlikte sınav haftasının bitimini takip eden bir hafta içinde doğrudan dekanlığa bildirilmesi gerekmektedir.