EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Pedagojik Formasyon Programı Hakkında Duyuru!

03.08.2020

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 29.06.2020 tarihli açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan “Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.” ifadesi değiştirilmiş ve yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi geçerliliğini 29.02.2020 tarihli ve 12 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yitirmiştir. Ayrıca aynı kararda yer alan Geçici Madde 9’da belirtildiği üzere 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Bu bağlamda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Fakültemiz tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacağını bilgilerinize sunarız.