Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yemek Bursu Duyurusu

29.09.2022

Rektörlüğümüz tarafından Üniversitemizde eğitim  gören  öğrencilerimize  2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yemek bursu verilmesi planlanmıştır.

Söz konusu yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin ilan tarihinden itibaren (30.09.2022) 12 gün içerisinde (11.10.2022'ye kadar) bir örneği ekli Yemek Bursu Başvuru Formu'nu doldurarak bağlı bulundukları Fakülte sekreterliklerine (Cevizli) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

Yemek Bursundan Doğrudan Faydalanabilecek Öğrenciler:

Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,

Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

Yetiştirme yurdunda kalan/kalmış olan öğrenciler,

Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile Üniversitemizi temsilen katıldıkları ulusal yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrenciler.

Yukarıda (a), (b), (c), (d) maddelerinin dışında kalan öğrencilerimize değerlendirme formunda belirtilen kriterler esas alınarak işlem yapılacaktır.

Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Yanlış veya yanıltıcı bilgi veren öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.