EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yeni Yayın: "Eğitimde Motivasyon: Kuramsal Arka Plan, Gelişimsel Dönemler ve Öğrenme-Öğretme"

14.09.2020

Eğitimin en önemli konularından biri olan motivasyon hakkında iyi hazırlanmış bir Türkçe temel kaynak olarak alan yazında yerini almasını ve bu konudaki önemli bir boşluğu doldurduğunu umut ettiğimiz ‘Eğitimde Motivasyon: Kuramsal Arka Plan, Gelişimsel Dönemler ve Öğrenme-Öğretme’ başlıklı eser, Temmuz 2020’de Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılmıştır. Yazarlarının tamamının İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi hocalarından oluştuğu kitapta, temelde üç ayrı bölüm yer almaktadır. İlk bölümde motivasyonun kuramsal temelleri ve geçmişten günümüze motivasyon kuramları incelenirken, ikinci bölümde insan gelişiminin önemli zamanlarında motivasyon ele alınmıştır. Son bölümde ise, motivasyonun öğrenme-öğretme sürecindeki etkileri özel alanlar (özel eğitim, matematik eğitimi, öğretmenlik mesleği ve okul yöneticiliği) göz önünde bulundurularak irdelenmiştir. Bu eserin önümüzdeki yıllarda farklı yazarlarımızın da katkısıyla daha da geliştirilip genişletileceğini ummaktayız. Kitapla ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://www.nobelyayin.com/kitap_16175.html