Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Etik Kurulu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Etik Kurulu eğitim bilimleriyle ilgili araştırma başvurularını incelemektedir.

Etik Kurul her ayın ilk Pazartesi günü toplanmaktadır. Bu toplantıda bir önceki ayın 25. gününe kadar: Islak imzalı başvuru belgeleri Eğitim Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine teslim edilen ve dijital ortamda (Word formatında ve imzasız) ebek@medeniyet.edu.tr adresine gönderilen dosyalar incelemeye alınmaktadır. 

Lisansüstü öğrencilerin tez çalışması dışında ve araştırma ekibinde doktor ünvanlı bir araştırmacı olmaması durumunda başvurularının değerlendirmeye alınması için akademik danışman veya tez danışmanı veya çalışmayı yürütmek üzere destek aldıkları bir öğretim üyesinin isminin danışman kısmına eklenmiş olması, başvurudan önce bu kişinin başvuru dosyasını incelemiş olması gerekmektedir. 

Başvuru dosyası etik kurula gönderilirken mutlaka danışman olarak belirtilen öğretim üyesi ve birden çok araştırmacı varsa diğer araştırmacılar da alıcılar arasına (cc olarak) eklenmiş olmalıdır. Aksi takdirde başvuru kurul gündemine alınmayacaktır.

Etik kurulu olan kurumlarda çalışan araştırmacıların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Aynı araştırmacıdan bir toplantı döneminde sadece 1 başvuru gündeme alınacaktır.

Etik Kurul Başvuru süreci için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

EĞİTİM BİLİMLERİ ETİK KURULU BAŞVURU SÜRECİ
1. Etik Kurul'a başvuru öncesinde bu sayfada yer alan Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Yönergesi okunmalıdır.

2. Etik Kurul'a başvurmak için bu sayfada paylaşılan Etik Kurul Başvuru Formu kullanılmalıdır.

3. Araştırmanın incelenmesi için başvuru formu ve ek belgeleri (anket, ölçek, deneysel işlemler yönergesi vb.) imzalı olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine teslim edilmelidir.

4. Tüm başvuru belgeleri (imzasız olarak) word formatında ek olarak ebek@medeniyet.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bu epostaya, başvuru formunda adı geçen tüm araştırmacılar veya tez danışmanı e-postayı alacak şekilde bilgi (cc) kısmına eklenmelidir.

4. Etik Kurul toplantısında başvurular değerlendirilir.

5. Etik Kurul Kararı başvurana e-posta ile bildirilir. Kararın olumlu olması durumunda başvuru sahibi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Sekreterliğin'den Etik Kurul Kararı Belgesini imza karşılığı teslim alır.

6. Başvuru belgeleri alınan kararlara kanıt oluşturması nedeniyle arşivlenecektir. Bu belgeler geri teslim edilmeyecektir.

Çalışmanızın etik kurul izni gerektirip gerektirmediğini buradaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfadan kontrol edebilirsiniz. Etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalar toplantı gündemine alınmayacaktır.