EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Etik Kurulu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Etik Kurulu eğitim bilimleriyle ilgili çalışmaları inceleyip uygunluk raporu vermek üzere faaliyetine başlamıştır.

Etik Kurul her ayın ilk Pazartesi günü toplanmaktadır. Bu toplantıda bir önceki ayın 28. gününe kadar gönderilen başvuru dosyaları incelemeye alınmaktadır.

Etik Kurul Başvuru süreci için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

EĞİTİM BİLİMLERİ ETİK KURULU BAŞVURU SÜRECİ


1. Etik Kurul'a başvuru öncesinde bu sayfada yer alan Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Yönergesi okunmalıdır.

2. Etik  Kurul'a başvurmak için bu sayfada paylaşılan Etik Kurul Başvuru Formu kullanılmalıdır.

3. Araştırmanın incelenmesi için başvuru formu ve ek belgeleri (anket, ölçek, deneysel işlemler yönergesi vb.) imzalı olarak [pandemi süreci nedeniyle tüm araştırmacılar tarafından imzalanması mümkün değilse imzasız olarak] e-postaya eklenerek Eğitim Bilimleri Etik Kurulu’na e-posta yoluyla ebek@medeniyet.edu.tr adresi üzerinden gönderilerek başvuru yapılır. Bu başvuru e-postasında, başvuru formunda adı geçen tüm araştırmacılar veya tez danışmanı e-postayı alacak şekilde bilgi (cc) kısmına eklenmelidir.

4. Etik Kurul toplantısında başvurular değerlendirilir.

5. Etik Kurul Kararı başvurana e-posta ile bildirilir. Kararın olumlu olması durumunda başvuru sahibi, başvuru belgesini ve eklerini ıslak imzalar atılmış olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine teslim ederek Etik Kurul Kararı Belgesini teslim alır.