EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Açılış Dersi: “Öğretimde ve Öğretmen Eğitiminde Yeni Normal”

12.11.2020

Fakültemizin 2020-2021 eğitim- öğretim yılı açılışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’de Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas’ın “Öğretimde ve Öğretmen Eğitiminde Yeni Normal” konulu Açılış Dersi ile başladı. Ders, yeni normale uygun olarak uzaktan gerçekleştirildi. Dekanımız Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM, açılış dersinden önce günün anlam ve önemine uygun kısa bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sağlam, şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri dikkate alınarak Covid-19 salgınının 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle başladığı düşünülürse, o günden bugüne geçen zaman diliminde dünyayı çaresiz bir gelecek endişesinin kapladığı görülmektedir. Ayrıca, insanlık bu salgının ne zaman nihayete ereceğini ve nasıl sonuçlanacağını da ön görememekte, salgın belirsizliğini devam ettirmektedir. Böylesi bir durumum insanoğlunun bilimde, teknolojide, tıpta devrim yaparak uzayda hayat alanları aradığı bir dönemde yaşanması ve salgın karşısında çaresiz kalması düşündürücüdür. Bu süreçte yapabileceklerimizin sınırlarını fark eden biz insanoğlunun, yaptıklarımızın faturasını tek başımıza ödemediğimizi bilmemiz, insanlar başta olmak üzere kendimiz dışındaki varlıkların haklarını göz önünde bulundurmamız insani bir sorumluluktur. Covid-19 salgını pandemi haline geldikten sonra bütün dünyayı etkisi altına alarak hayatın olağan akışında önemli değişiklikler meydana getirdi. Normal şartlarda akla gelmeyecek kararlar alınmasına ve alınan kararlar doğrultusunda ekonomiden sağlığa, bilimden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden kültüre insanoğlu olarak yeni uygulamalarla tanıştık, tanışmak mecburiyetinde kaldık. İnsanı ilgilendiren hemen her alanda hayatın olağan akışında önemli değişiklikler meydana geldi. Zorunlu olarak ilköğretimden yükseköğretime kadar uzaktan eğitimin yaygınlaşması; kütüphane, okul, kreş gibi eğitim kurumlarının kapılarını mecburen öğrencilerine kapatması; düğün salonu, kıraathane, lokanta gibi hizmet sektörlerinin hizmetlerine ara vermek zorunda kalması; yurtiçi ve yurtdışı uçuşların durdurulması, bazı ülkelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi, sokakta, işyerinde sosyal izolasyon gereği sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılmasının zorunlu hale gelmesi gibi uygulamalarla karşılaştık. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle ülkemizde yeni normal olarak adlandırılan bir dönemle tanıştık. Hayatın değişik alanlarında olduğu gibi öğretimin de öğretmenliğin de bu yeni normale uygun olması zorunluluğu ortaya çıktı. Daha sonra Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, “Öğretimde ve Öğretmenlikte Yeni Normal” başlıklı açılış dersini sunmak üzere sözü Prof. Dr. Alipaşa Ayas’a verdi.

Prof. Dr. Alipaşa Ayas, konuşmasında öğretmenliğin ehemmiyetine değinerek onun özel bir ihtisas mesleği olduğunu ve idealizm için yapılması gerektiğini belirtti. Neden öğretmen yetiştirmeye büyük önem vermeliyiz sorusunu şöyle yanıtladı: “Genel anlamda bakıldığında, meslekler toplumdaki hizmetlerin yürütülmesindeki bir iş birliğinden veya iş paylaşımından doğmaktadır. Öğretmenlik mesleği mensupları da profesyonel anlamda toplumdaki eğitilme ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. Bununla beraber öğretmenlik sıradan bir meslek değildir. Öğretmen, toplumun geleceğini şekillendiren, güven duyulan, en değerlilerin emanet edildiği ve yetiştirdiklerinin başarısı ile gurur duyan insandır.” Bu bağlamda öğretmenin en önemli faaliyetlerinden birisi olan öğretimin belirli amaçlara ulaşmak için yapıldığını belirterek Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak özelliklere sahip maharetli öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Nitelikleri yüksek, uzman öğretmenler yetiştirmek her alanda başarı için ana unsurdur.”

Prof. Dr. Alipaşa Ayas, öğretmenlerin öğretim sürecinde özellikle dikkat etmeleri gereken hususları ise şöyle açıkladı: “Plan yapma, öğrenme yaşantılarını düzenleme, ders araç-gereçlerini sağlama, uygun yöntem ve teknikleri seçme, fiziki çevreyi düzenleme, öğrencilerin dikkatini çekme, öğrencileri derse güdüleme, dersi etkili sunma, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlama, öğrencilere pekiştireç verme, öğrencilere dönüt-düzeltme verme, öğrencilerin üst düzey zihinsel etkinliklerini geliştirme.” Fakat öğretmenlerin bu listede sıralanan hususları “yeni normal”e geçilmesi nedeniyle her zaman yapmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Öğretimde “yeni normal” neden gerekli sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bilgi sürekli artıyor. Bilgiye ve onun öğretimine bakış açıları değişiyor. Öğrenme bilimi gelişiyor. Teknoloji sürekli gelişiyor ve bunun eğitime yansımaları oluyor. Toplumsal kültür değişiyor ve bu eğitime bakış açılarını etkiliyor. Salgın, doğal afet veya başka faktörler eğitimi ve yöntemleri, paylaşım süreçlerini etkiliyor.”

Prof. Dr. Ayas, konuşmasında öğretmen eğitiminde ‘yeni normal’in, değişen koşullara rağmen öğretim sürecini başarıyla yöneten öğretmenleri yetiştirmek olduğunu vurguladı. Yeni nesil öğretmenlerin dünyadaki değişimleri takip edebilecek, bilgi ve teknolojideki değişimlere uyum sağlayabilecek ve onları etkin bir şekilde kullanabilecek şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin çeşitli güçlüklerle karşılaşabileceklerini fakat öğretmenler, değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde yetiştirildiğinde bu zorlukların üstesinden gelebileceklerini vurguladı.

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ilgiyle izlediği açılış dersi, soru-cevap bölümünden sonra teşekkür ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.