EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız: "Çok Engelli Görmeyen Çocuklarla Çalışmak Gerçekten Zor Mu?"

05.12.2020

Yürütücülüğünü Thessaly Üniversitesi'nin yaptığı bir Erasmus + projesi olan PrECIVIM (Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities) projesinin 05.12.2020 tarihinde Thessaly Üniversitesi (Yunanistan) tarafından online olarak gerçekleştirilecek 'Education of people with multiple disabilities and visual impairment: Contemporary trends and challenges- Çok Engelli Görmeyen Bireylerin Eğitimi: Güncel Eğilimler ve Güçlükler' temalı konferansına "Is it really difficult to work with children with MDVI? The myths and the facts-Çok Engelli Görmeyen Çocuklarla Çalışmak Gerçekten Zor Mu? Efsaneler ve Gerçekler" başlıklı konuşmayla davetli konuşmacı olarak katılacaktır.