EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim Tarihi Dersi Tarihi Mekanlar Gezisi

21.10.2019

2019 Güz döneminde RPD ve Türkçe Öğretmenliği sınıflarında işlenen Eğitim Tarihi dersi çerçevesinde ele alınan Osmanlı klasik dönem eğitim kurumlarından bazı örneklerin yerinde incelenmesi amacıyla Fatih ilçesine bir gezi düzenlenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu’nun başkanlığında 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 9.30-13.30 arasında gerçekleştirilen bu ders gezisinde Şehzade Mehmed Külliyesi, Gazanfer Ağa Külliyesi ve Recai Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi yerinde incelenmiştir. Öğrencilere verilen yazılı tarihçe bilgisi ve eser planları doğrultusunda külliyelerin kısımları yerinde görülmüş, eski dönemdeki işlevleri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha önceden gezi hakkında bilgilendirilmiş olan halihazırdaki kurumların yetkilileri de ders anlatımlarına çeşitli açıklamalarıyla katkıda bulunmuşlardır.