Eğitim Bilimleri Fakültesi

Erişilebilir ve Kapsayıcı Müzelere Doğru

26.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu "Duyusal Engelleri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru, Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities (ToMiMEUs) isimli, (2019-1-RO01-KA202-063245 kodlu) Avrupa Birliği, Erasmus KA2 projesi kapsamında yapılan çalışmaların paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması, müzelerin toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde, kapsayıcı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, 26 Mart 2022 tarihinde, 09:30-13:30 saatleri arasında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Güney Kampüsü, Aşık Paşa Konferans Salonu'nda bir konferans (proje kazanımlarını yayma ve artırma etkinliği-multiplier event) gerçekleştirilecektir. Konferansa kayıt yaptırmak ve katılım ücretsizdir. Tüm konferans süresince eşzamanlı işaret dili çevirisi yapılacaktır. Kayıt için tıklayınız.