EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Güzel Pazartesi Toplantıları: Doktora Tez Sunumu

07.11.2019

Araştırma görevlisi Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı, Marmara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu danışmanlığında tamamladığı Dewey ve Gadamer’in “Tecrübe” Anlayışlarının Din Eğitimi Açısından Felsefi Olarak İncelenmesi başlıklı doktora tezini sunmak üzere fakültemiz öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı, doktora çalışmasında John Dewey ve Hans-Georg Gadamer’in “tecrübe”ye dair görüşlerinden hareketle genelde eğitim felsefesine, özelde ise din eğitiminin felsefi arka planına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Öğretim üyeleri tarafından ilgiyle dinlenen sunum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.