Eğitim Bilimleri Fakültesi

Makale Yayımlama Süreci: Araştırma Sorusundan Kabul Aşamasına Kadar Geçen Süreçte Önemli Noktalar

23.02.2021

Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR 23 Şubat 2021 Saat: 11:30'da fakültemiz öğretim elemanlarına yönelik olarak "Makale Yayımlama Süreci: Araştırma Sorusundan Kabul Aşamasına Kadar Geçen Süreçte Önemli Noktalar" başlıklı çevrimiçi bir seminer verecektir.