EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

"Öğretmenlik Uygulamaları Hakkında Toplantı"

28.10.2020

Eğitim Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencilerimizin stajı olarak adlandırabileceğimiz İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında yer alan “Öğretmenlik Uygulaması I” ve “Okullarda RPD Uygulamaları I” derslerinin COVID-19 küresel salgını dolayısıyla uzaktan eğitime entegre edilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirmeler ışığında öğrencilerimiz uzaktan eğitim ile uygulama okullarında uygulama öğretmenleri danışmanlığında derslerine ve uygulamalarına başlamıştır. Fakültemizde bu dersleri veren öğretim üyelerimiz ile 28.10.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiş Fakülte Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER tarafından öğretim üyelerimizden gelen sorular cevaplandırılmış, kurum olarak öğrencilerimize nasıl daha iyi bir yönlendirme yapabileceğimiz ve uygulama okulları ile iletişimi nasıl güçlendirebileceğimiz konuşulmuştur.