EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

“Okul Hazırlığı ve Öğrenme Öğretme Sürecinin Geliştirilmesi”

26.11.2019

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kendini Geliştir Geleceğini Değiştir” projesi kapsamında 20.11.2019 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde öğretmenlere “Okul Hazırlığı ve Öğrenme Öğretme Sürecinin Geliştirilmesi” başlıklı bir seminer verdi. Seminerde Sağlam, şunları söyledi: Okulun başlaması ile birlikte hemen her kademedeki öğrencileri, öğretmenleri, velileri bir telaş ve koşuşturma alır. Aileleri bir heyecan, çocukları korku, kaygı ve heyecan alır. Okul ve sınıf öğrenme öğretme sürecine hazırlıklı hale gelir, okul yönetimi ve öğretmenler velilerin desteğiyle sınıfı güvenilir hale getirebilirse korku ve kaygı yerini okul sevincine dönüştürebilir. Böylece öğrenciler güvenli bir ortamda öğrenme öğretme sürecinden en yüksek faydayı sağlayabilirler. Bu süreç öğrenciyi farklılaştırabilir. Bu süreç sonunda; bilmeyen öğrenci bilen, yapamayan öğrenciyi yapan, sorunlarını çözemeyen öğrenciyi çözen, sevmeyen öğrenciyi seven, başaramayan öğrenciyi başaran hale gelebilir. Böylece öğrenciler başarmanın tadını tadarak hayatlarının anlamını kolayca fark edebilirler. Öğrencilere kendilerini güvende hissedebilecekleri,  kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmak ve ilk karşılaşmada öğrencilerden neler beklendiğini açıkça belirtmek önemlidir. Bunun yanında, öğretmenlerin bir yandan kendilerini günün şartlarına uygun olarak geliştirmesi, diğer yandan ders öncesinde dersin öğrenme öğretme süreçlerinde neyi, nasıl, ne ile, ne kadar zamanda yapacağını ve sürecin sonunda ne olduğunu nasıl belirleyeceğini karara bağlaması gerekir. Öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine aktif bir şekilde katılabilmeleri; ihtiyaçlarının karşılanması, planlamada bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulmasıyla mümkün olabilir. Öğrencilerin kendilerini sınıflarına ait hissedebilmeleri, fiziksel ve zihinsel olarak öğrenme öğretme süreçlerine katılabilmeleri, etkinliklerde kendilerini bulabilmeleriyle yakından ilişkilidir. Dersleri sevmenin öğretmenleri sevmekle yakın ilişkisi olabileceği göz ardı edilmemelidir.