EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu "Bir Yüzleşme Olarak Sanat ve Eğitim" Başlıklı Konferans Verdi

02.05.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 11.00’de önemli bir konuğu ağırladı.

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü’nün organize ettiği programda, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu, “Bir Yüzleşme Olarak Sanat ve Eğitim” başlıklı bir konferans verdi. Öğretim üyelerimizin ve araştırma görevlilerimizin katıldığı konferansta Mehmedoğlu, sanat ve eğitiminin yüzleşme boyutuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Sanat çok katmanlı bir hadisedir ve çok çeşitli yüzleşmeleri içerir. Bunlara örnek olarak kişinin kendisi ve Tanrı’sı ile yüzleşmesi, insanın hakikatle, kültür ve medeniyet ile  yüzleşmesi, gerçek ile kurgusal olanın yüzleşmesi verilebilir. Bu anlamda sanat, bir yüzleşmeyi içerdiği kadar insanın hayal gücü ile gerçekliği bazen perdeleyerek bazen de dönüştürerek ifade ettiği, gerçek ile kurgusal olan arasındaki ara bir form olarak da düşünülebilir. İnsanın hakikat yolculuğunda sanat ve eğitimin birbirine temas ettiği noktaların başında ikisinin de insanı dönüştüren kaynaklar olmaları gelmektedir. Kanaatimce insan sanat ve eğitim yoluyla geliştiği ve ilerlediği kadar, bu vasıtalarla aynı zamanda sınırlı bir varlık olduğu hakikatiyle de yüzleşebilir. Ve bu yüzleşme, esaslı bir dönüşümün muharriki olabilir.”