EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Eğitim Bilimleri Fakültemiz; insan ve medeniyet odaklı, bilimsel üretime önem veren ve ürettiği bilimsel ürünleri evrensel değerlerle yoğuran genç bir kurum olarak yoluna devam etmekte, bunun için de yolda olmayı ilke edinmektedir. Fakültemiz; alanında deneyimli, seçkin akademisyenleri ve öğrencileriyle uygulamaya odaklanarak araştırma ve geliştirme etkinliklerini yürütmekte, benimsediği yaşam boyu öğrenme kültürüyle örnek bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. Fakültemiz, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası eğitim politikalarının geliştirilmesinde de referans bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Fakültemizde öğretmen eğitimi, modern öğretim yaklaşımları ve yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Lisans programlarımızla nitelikli öğretmenler,  lisansüstü programlarımızla da vasıflı akademisyenler yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Programlarımız, yaşam boyu öğrenme yolu ile öğrencilerimizin sürekli kendilerini geliştirmelerini, insanımıza ve toplumumuza faydalı olmalarını varoluş nedeni olarak kabul etmektedir. Böylece öğrencilerimiz, bireysel kapasitelerini geliştirerek kurumlarının gelişmesine katkı sağlayabilecek ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan iş birliklerini önceleyerek topluma yararlı olmayı başarabileceklerdir. Öğrencilerimizin evrensel değerleri özümseyen ve medeniyetimizin kaynaklarından beslenen, toplumsal ahlak ve değerler ile bilimsel etiğe uygun davranan öğretmenler ve akademisyenler olarak yetişmeleri temel önceliğimizdir.   

Fakültemizde; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İlköğretim Matematik Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dallarında lisans öğretimi sürdürülmektedir. Bunun yanında Fakültemizin öğretim üyeleri Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, Eğitim Kurumları İşletmeciliği, İngiliz Dili Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İnsan Gelişimi ve Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Eğitimi ve Türkçe Eğitimi alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimde nitelik ve ülkemizin ihtiyacı temel önceliğimizdir.

Öğretmen olmaya karar vermiş aday öğrenciler için Fakültemizin iyi ve doğru bir tercih olduğuna yürekten inanıyoruz. Siz de inanıyorsanız, tercihlerinizde olmayı ve birlikte yol yürümeyi diliyoruz…


Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Dekan