Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz ve saygıdeğer aileleri,

Sosyal bir varlık olan insan, öğrenme yeteneği ve aldığı eğitimin niteliği ile farklılığını her yönden ispat eder. İnsanı modern bilgi ve tekniklerle donatarak milletinin maddi ve manevi değerlerine bağlı, bir insanda bütün insanlığı görebilme yeteneğine sahip; onurlu, bilgili ve karakterli bireyler haline getirmek ancak eğitimle mümkündür. Bir milletin en değerli yatırımlarından biri, insanın kişilik ve karakterine yapılan yatırımdır. Bu fikrin bilincinde olan öğretmenler yetiştirmek, bir milleti gerçek anlamda bir millet haline getirir, o milletin tarih sahnesinde adını ölümsüzleştirir. Bu yüzden eğitim sürecinde en büyük rol şüphesiz öğretmenlere düşer.

Öğretmenleri her açıdan donanımlı olan ülkeler, başarıya her zaman ve zeminde kolayca ulaşabilir, bu başarıyı da bir gelenek haline getirebilirler. Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak bizler de bu bilinçle hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla modern çalışmalar yürütüyoruz. Fakültemiz bu misyon uğrunda yoluna hızla devam etmektedir. Bu amaçla akademik ve idari anlamda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmakta ve gelecek projeksiyonumuzu bu misyona uygun olarak saptamaktayız.

Pergelimizin sabit ayağı değerlerimizde, kültürümüzde ve medeniyetimizde. Seyyar ayağı ise bilimde, fende ve teknolojide. Siz değerli öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunma arzusunun yanı sıra sizlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine nasıl katkıda bulunabilmenin umudunu sürekli içimizde taşıyoruz.

Selam ve saygılarımla.