Eğitim Bilimleri Fakültesi

Misyon - Vizyon

Vizyon (Ne olmak istiyoruz?) 

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Üniversitemizin yenilikçi, girişimci, toplum ve medeniyet odaklı, uluslararası ve araştırma odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde, yetiştirdiği seçkin öğretmen ve akademisyenlerle, saha odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, yaşamboyu öğrenme kültürüne yapacağı katkıyla ve geliştireceği politika önerileriyle uluslararası alanda referans ve örnek bir fakülte olmayı hedeflemektedir.

Misyon (Ne yapmak istiyoruz?)

Eğitim Bilimleri Fakültesi,

1. Lisans programları ile öğretmenlik yapma açısından yetkin, eğitim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilen nitelikli ve tercih edilen okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik, rehberlik, İngilizce, Türkçe ve özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek,

2. Lisansüstü programlarla özgün eğitim modelleri ve politikaları geliştirmek amacıyla saha odaklı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

3. Özgün yaşam boyu öğrenme modelleri geliştirerek insan gelişimine ve medeniyete katkıda bulunmak ve

4. Eğitimcilerin mesleki gelişimine ve eğitim kurumlarının kapasitelerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla okullarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışarak topluma hizmet etmek istemektedir.

İlkelerimiz

Eğitim Bilimleri Fakültesi,

1.   Kemmiyeti (niceliği) değil mahiyeti (niteliği) önemser.

2.   Medeniyetimizin kaynaklarından beslenir.

3.   Bilimsel etiğe, vicdani değerlere ve toplumsal ahlaka bağlıdır.

4.   Bilim dili olarak Türkçeyi önceler.

5.   Çok disiplinli çalışmalar yapar.

6.   Kamu hizmeti sorumluluğu taşır.

7.   Saha, uygulama ve toplum odaklıdır.

8.   Kişiler ve kurumlar arası işbirliğine, katılımcı olmaya ve takım çalışmasına değer verir.

9.   Başta insan hakları olmak üzere evrensel değerlere dayanır.

10. Özerk, esnek ve özgürlükçüdür.

11. Çeşitliliğe saygılıdır.

12. Şeffaf ve ulaşılabilirdir.