EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Fakültesi, insan ve medeniyet odaklı bilimsel üretime önem veren ve ürettiği bilimsel ürünlere evrensel değerleri katmayı hedefleyen bir kurum olma yolunda çaba göstermektedir. Bu çabanın gerçekleştirilebilmesi için Fakültemizin akademik personeli, yüksek düzeyde bir motivasyon ve performans ile uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki bilimsel çalışmalarla bilim dünyasına katkı sağlamakta ve uluslararasılaşma yolunda adımlar atmaktadır. Fakültemiz, seçkin akademisyenleri ve öğrencileri ile doğrudan sahaya odaklanarak araştırma ve geliştirme etkinliklerini yürütmekte, yaşam boyu öğrenme kültürünü geliştirerek örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Fakültemiz, yapılan bilimsel çalışmalara dayalı olarak uluslararası ve ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesi açısından da referans bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

Fakültemizdeki lisans programları dâhilinde öğretmen eğitimi, modern öğretim yaklaşımları ve yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Lisans programlarının yanında,  lisansüstü programlar aracılığı ile akademisyen yetiştirilmesi de fakültemizin öncelikleri arasındadır. Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme yolu ile kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve bu yolla insanımıza ve toplumumuza faydalı olmaları, tüm programlarımızın özünde var olan bir görev olarak düşünülmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz, sadece bireysel kapasitelerini geliştirmekle kalmayıp görev yaptıkları kurumların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek ve sivil toplum kuruluşları ile olan iş birliklerini önceleyerek topluma yararlı olmayı başarabileceklerdir. Öğrencilerimizin evrensel değerleri özümseyen ve medeniyetimizin kaynaklarından beslenen, toplumsal ahlak ve değerler ile bilimsel etiğe uygun davranan öğretmenler ve akademisyenler olarak yetişmeleri temel önceliğimizdir.   

Fakültemizde Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Temel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler içerisinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İlköğretim Matematik Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dallarında lisans öğretimi sürdürülmektedir. Fakültemizdeki öğretim üyeleri ayrıca Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, Eğitim Kurumları İşletmeciliği, İnsan Gelişimi ve Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir. Gerek lisans gerekse lisansüstü programlarının nicelik açısından ideal düzeye çıkarılması için çalışmalarımız sürmektedir.

Bu bilgiler ışığında, aday öğrencilerimizi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ailesinin fertleri olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek isteriz.

Prof. Dr. Selami Aydın
Dekan