EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Fakültesi, yaşadığı çağın ve geleceğin gerektirdiği nitelik ve özelliklerin farkında, geleceği şekillendirecek; öğretmenler ve rehber psikolojik danışmanlar yetiştirmekte, bilimsel yayınlar yapmakta, araştırma projeleri yürütmekte, toplumun her kesimine yönelik seminerler, paneller, konferanslar düzenlemekte ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde topluma hizmet faaliyetleri yürütmektedir. "İlköğretim Matematik", "İngilizce", "Okul Öncesi" ve "Türkçe" öğretmenlikleri ile "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" programlarımız öğrenci almaktadır.

Fakültemiz, bilimsel yayın, araştırma projesi ve uluslararası işbirliği deneyimlerine sahip, alanında yetkin ve yabancı dil yeterliği olan 5 profesör, 9 doçent, 18 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 25 araştırma görevlisi ve 2 idari personel ile hizmet vermektedir. Öğretim üyelerimiz, Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki lisansüstü programlarda ve uygulama araştırma merkezlerinde de etkin olarak görev almaktadır.

Fakültemiz, öğretmen olmak, eğitim bilimleri alanında gelişmek veya destek almak isteyen bireyler ve kuruluşlara hizmet sunmayı görev bilmekte, bundan mutluluk ve onur duymaktadır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
12.03.2020 Fakülte Tanıtım Kitapçığı