Eğitim Bilimleri Fakültesi

23-24 Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulaması Derslerinin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

15.01.2024

Fakültemiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde verilecek olan "Topluma Hizmet Uygulaması" derslerinin koordinasyonunun sağlanması için 15 Ocak 2024 Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dekanımız Prof. Dr. Ahmet AKIN ve dersi yürütecek öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda Dekan hocamız Prof. Dr. Ahmet AKIN, ile öğretim üyelerimiz ders sürecinde önem verilmesi gereken konuları ele aldı. Prof. Dr. Ahmet AKIN, doğrudan İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından veya rektörlükçe yapılan bir protokol dâhilinde olan kamu yararı statüsündeki vakıf veya dernekler ile yürütülecek çalışmalara önem verilmesi gerektiğini, bölümler arası koordinasyonun sağlanması için bir komisyonun ihdas edildiğini ve sosyal-toplumsal konularda yürütülecek projelerdeki iyi örneklerin dönem sonu sergileri ile yaygınlaştırılarak devam edilmesi hususlarında önerilerde bulundu.

Katılımcı öğretim üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile toplantı sona erdi.