Eğitim Bilimleri Fakültesi

"Aile Odağında Özel Eğitim" Paneli Gerçekleştirildi

19.03.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, topluma hizmet çalışmaları kapsamında ailelere yönelik bir panel etkinliği düzenledi. "Aile Odağında Özel Eğitim" temasıyla gerçekleştirilen paneller, İMU Ziraat Bankası Konferans Salonu'nda 2 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Marilena Zinovia Leana Taşçılar yaptı. Açılış oturumunun ardından, Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Doç. Dr. Marilena LEANA TAŞCILAR ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem DALGIN, aileler için paralel panel oturumları düzenledi.

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, "Özel Eğitimde Öykü Temelli Bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi" konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde, otizm spektrum bozukluğu alanında güç kartı stratejisinin kuramsal olarak nasıl uygulanacağı ve örnek uygulamalar katılımcılara aktarıldı. Ayrıca, bu stratejinin çocukların davranışlarını yönlendirmede ne kadar etkili olduğuna dair somut örnekler paylaşıldı.

Doç. Dr. Marilena LEANA TAŞCILAR'ın "Çocuğum Üstün Zekalı Mı?" başlıklı panelinde, özel yetenekli/üstün zekalı çocukların genel gelişim özellikleri ve duygusal-eğitimsel ihtiyaçları üzerine detaylı bir tartışma gerçekleştirildi. Ayrıca, katılımcıların bireysel olarak yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Panel, ebeveynlere bu alanda daha bilinçli ve etkili bir destek sunmayı hedefledi.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DALGIN'ın "Etkinlik Çizelgeleri ile Bağımsızlaşma" konulu paneli de etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Bu panelde, öğrencilerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olmalarını sağlamak için etkinlik çizelgelerinin nasıl kullanılabileceği ve bu stratejinin faydaları detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara, çocuklarının gelişimine destek olacak pratik bilgiler ve yöntemler sunuldu.

​​​