Eğitim Bilimleri Fakültesi

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerinin Özel Eğitimde Kullanımı

14.12.2021

9 Aralık 2021 Perşembe akşamı saat 21:30'da Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Bilimleri Fakültesi ortak etkinliğinde Dr. Ertan Görgü "Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerinin Özel Eğitimde Kullanımı" isimli bir webinar gerçekleştirmiştir. 

Webinarda, öncelikle Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tanıtılmış, merkezin toplum yararına çalışan bir merkez olduğu ve bu amaçla otizmle ilgili çeşitli araştırmalar yürütüldüğü ve uzmanlar ile ailelere yönelik seminerlerin gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Merkezde Prof. Dr. Yeşim Güleç-Aslan müdürlüğünde Dr. Büşra Subaşı ve Dr. Ertan Görgü'den oluşan bir ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir. Bu seminerlerin Eğitim Bilimleri Fakültesi ile merkezin ortak etkinlikleri olduğu belirtildikten sonra etkinliğe geçilmiş ve yaklaşık 35 dakika süren bir sunumun ardından 15-20 dakika aileler ve uzmanların konuya dair soruları ve görüşleri dinlenmiştir. Sunumda alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin neler olduğu, farklı türleri, kullanım alanları, avantajları ve olası sorunlar anlatılmıştır. Merkez ve Eğitim Bilimleri Fakültesinin işbirliği içinde yürüttüğü seminerlerin devam edeceği belirtilmiştir.