EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Araştırma Görevlimiz Başak Çalık Bahar Araştırma Konferansı’na Bildiri Sunumu ile Katıldı

12.03.2020

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı araştırma görevlimiz
Başak Çalık, Kentucky Üniversitesi, Cincinnati Üniversitesi ve Louisville Üniversitesi
tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ve 7 Mart 2020 tarihinde Cincinnati Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen Bahar Araştırma Konferansı’na (Spring Research Conference), Kentucky
Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Bölüm Başkanı ve “P20 Motivation and Learning” Araştırma
Grubu direktörü Prof. Dr. Ellen Usher ile “Achievement Emotions and Self-Efficacy in
Mathematics: How are They Related?” başlıklı ortak bildiri sunumu ile katılmıştır.