Eğitim Bilimleri Fakültesi

"Deprem Bölgesindeki Köy Okulu için Kitap Toplama Projesi" Tamamlandı

19.01.2024

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Fakioğlu Bağcı’nın danışmanlığını yaptığı “Deprem Bölgesindeki Köy Okulu için Kitap Toplama Projesi”nin amacı, depremden etkilenen köy okulundaki öğrencilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmaktır. Proje kapsamında Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf lisans öğrencilerimiz, kendi imkânlarıyla temin ettikleri 450 kitabı, deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinin Uzunsöğüt Köyü’ndeki Uzunsöğüt Ortaokulu’na 15 Kasım 2023 tarihinde göndermişlerdi.

Projenin ikinci ve son aşamasında ise aynı öğrenciler, başta ailelerinden olmak üzere yakınlarından, sahaflardan, kitapçılardan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun kitaplar toplamışlardır. Toplanan 360 kitap, çocukların seviyelerine uygunluğu bakımından kontrol edilmiştir. Ayrıca kitaplar “ilkokul kitapları” ve “ortaokul kitapları” şeklinde tasnif edilmiş ve iki ayrı koli oluşturulmuştur. İlkokul kitapları kolisinde 318, Ortaokul kitapları kolisinde 42 kitap konulmuştur.

İlkokul kitapları kolisi, Hüseyin Leblebici (okul müdürü) adına Uzunsöğüt İlkokulu’na; Ortaokul kitapları kolisi ise Cuma Güneş (müdür yardımcısı) adına Uzunsöğüt Ortaokulu’na  13 Ocak 2024 tarihinde gönderilmiştir. Söz konusu kişiler tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde teslim alınan kitaplar, her iki okulun kütüphanelerine yerleştirilmiştir.