Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Selim Tiryakiol Norveç Arktik Üniversitesi Dil ve Kültür Enstitüsü’nde Seminer Verdi

04.03.2024

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü öğretim üyemiz Dr. Selim Tiryakiol, Avrupa Birliği Marie-Sklodowska Curie Actions ve TÜBİTAK-BİDEB 2219A doktora sonrası yurtdışı araştırma burs programı tarafından desteklenen projesi kapsamında doktora sonrası araştırmalarını yürüttüğü Norveç Arktik Üniversitesi’nde seminer gerçekleştirdi. Dil ve Kültür Enstitüsü öğretim üyelerinin, doktora öğrencilerinin ve post-doktora düzeyindeki araştırmacıların yoğun katılım gösterdiği seminer 14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

“Capacity, Opportunity and Desire in Heritage Language Variation” başlıklı seminerde Dr. Tiryakiol Türkçenin miras dil olarak konuşulduğu Avrupa ülkelerinde dil kullanımındaki farklılıklara, bu farklılıkların eğitimsel ve sosyal sebeplerine, dildeki çeşitlenmeyi açıklamak için etkili bir yöntem olan ve kendi çalışmasında da kullandığı göz izleme deneyleri ve bir dizi psikolinguistik ölçme araçları ile ilgili sunum yaptı. Ardından gerçekleşen soru-cevap bölümünde ise özellikle dilin beyinde işlemlenmesine ve Norveç’te yaşayan Türk toplumunun girişimleri ile açılan hafta sonu okulları ya da Türkçe derslerinin dil değişimini nasıl yönlendirebileceğine yönelik verimli bir oturum gerçekleştirildi.