Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dr.Hatice Fakioğlu Bağcı Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu'na Bir Bildiri ile Katıldı

02.11.2022

Temel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı, 27-28 Ekim 2022’de Giresun’da gerçekleştirilen Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu’na bir bildiri ile katılım sağladı.

Kurumlararası iş birliğiyle Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun ilk gününde Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı “Din Temelli Erdem Anlayışı ve Eğitimine Eleştirel Bir Bakış” başlıklı bildirisini sundu. Sunumunda ahlakın kaynağı problemine değinen Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı, ilkokul 4.sınıftan lise son sınıfa kadar zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programlarını ve ders kitaplarını, bu açıdan incelediğini belirtti. Bu incelemeden elde ettiği bulguları paylaşan Dr. Hatice Fakioğlu Bağcı, sunumunun sonunda toplumdaki her kesimden insanı ahlaklı olmaya ikna ve teşvik edecek akıl ve vicdan temelli bir ahlak anlayışı ve eğitimini önerdi. İlgiyle dinlenen sunumun ardından oturum soru-cevap ile sona erdi.