EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Erasmus + Projesinin İkinci Toplantısı Yapıldı

12.02.2020

Yürütücülüğü Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ tarafından yapılan ve 01.11.2019 resmi başlangıçlı Erasmus + stratejik ortaklık projesi olan ToMiMEUs-Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities (Duyusal Engellileri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru) projesinde, yine Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN ve Arş. Gör. Hacer Sümeyra ALBAYRAK görev almışlardır. Söz konusu projenin 2. uluslararası ortaklar toplantısı, 03-04 Şubat 2020 tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ ve Doç. Dr. Erkan Özcan AKGÜN katılmışlardır. Türkiye'den katılan diğer partner kurum olan Sirkeci Tren Garı Müzesi, TCDD I. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır. Bu proje kapsamında özellikle görme engelli ve işitme engelli bireylerin, eğitim ve kültür açısından müzelerden daha etkili bir biçimde yararlanmasına yönelik yapılması gerekenler belirlenerek, bunların uygulamaya konulması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://tomimeus.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.