EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Erasmus + Projesinin İlk Toplantısı Yapıldı

12.02.2020

Üniversitemizin stratejik partner olarak katıldığı ve yürütücülüğünü üniversitemiz adına Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Emine Ayyıldız’ın üstlendiği ‘ToMiMEUs-Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities (Duyusal Engellileri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru)’ isimli Erasmus + projesi 01.11.2019 tarihinde başlamıştır. Söz konusu projenin başlangıç toplantısı (kick-off meeting), 25-26 Kasım 2019 tarihlerinde Romanya’nın Cluj Napoca şehrinde yapılmıştır. Bu toplantıya stratejik partner olarak üniversitemiz adına Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ katılmıştır.