Eğitim Bilimleri Fakültesi

Erişilebilir ve Kapsayıcı Müzelere Doğru Konferansı Gerçekleştirildi

07.04.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu, müzelerin toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde kapsayıcı çalışmalarının ve bu çalışmalara üniversitelerin katkılarının neler olabileceğinin belirlendiği “Duyusal Engelleri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru” konferansı gerçekleşti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin “Duyusal Engelleri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru” Projesi kapsamında paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, 26 Mart 2022 tarihinde 09:30-13:30 saatleri arasında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü Aşık Paşa Konferans Salonu'nda “Proje Kazanımlarını Yayma ve Artırma Etkinliği-Multiplayer Event” gerçekleşti.

Konferansa İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje yasal temsilcisi Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Gülşen Özer ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva katıldı.

Projenin gereklilikleri arasında yer alan ve Erişilebilir ve Kapsayıcı Müzelere Doğru Konferansı’na (M 1-Museums 4 All: Making Them Accessible and Inclusive), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve TCDD çalışanları ile İstanbul’da bulunan müzelerden, farklı üniversitelerden, çeşitli STK’lardan ve diğer ilgili kuruluşlardan da katılım sağlandı. Aynı zamanda konferans süresince eşzamanlı işaret dili çevirisi de yapıldı.

İlk olarak Üniversitemiz adına proje koordinatörü olan Dr. Öğretim Üyesi Emine Ayyıldız ToMiMEUs projesinin amacı, ortak ülkelerle birlikte yapılan çalışmalar ve proje çıktılarından söz etti. Ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Işık Kamaraj ise katılımcılara uygulamalı bir etkinlik eşliğinde ‘Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler’ başlıklı konuşmasını yaptı.

İstanbul Demiryolu Müzesi (TCDD) emekli müdürü Ruhan Çelebi, İstanbul Demiryolu Müzesi’nde erişilebilirlik ve tüm ziyaretçilerin müzeden en üst düzeyde faydalanmaları amacıyla yapılan uyarlamalar hakkında bilgi verdi. Arş. Gör. H. Sümeyra Bilici Albayrak ise ülkemizdeki müzelerde özelde görme ve işitme kaybı olan bireylere ve genelde de engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaları, konuyla ilgili temel kavramları ve örnekleri anlatan konuşmalarını yaptı.

Son olarak Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba Öner, proje için TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi’nde 6-16 yaş arasındaki görme engelli, işitme engelli ve tipik gelişim gösteren çocuklarımızın hep birlikte olabilmeleri amacıyla planlanan ve ilki 16 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen kapsayıcı etkinliklere ilişkin ‘Müzede Öğrenme Etkinliklerinin Tasarımı ve Öğrenme Etkinlikleri’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.