EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakültemiz Akademik Genel Kurul Toplantısı 14.05.2018 Tarihinde Yapıldı

15.05.2018

Fakültemiz akademik kurul toplantısı 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da Cevizli Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Akın, Dekan Yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şahinkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erkan Akgün ile Fakülte Sekreterimiz Selçuk Aydeniz'in yönettiği toplantıya, Fakültemiz öğretim üyeleri ile araştırma görevlileri katıldı. Toplantıda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alan bölümlerimizin Bölüm Başkanları ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacak bölümlerimizin Bölüm Başkanları bölümleri hakkında bilgi vermiştir. Ardından aşağıdaki konular görüşülmüştür:
1- Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından verilecek  lisans ve lisansüstü ders taleplerinin ve ders görevlendirmelerinin ilgili bölüm başkanlıklarıyla koordine içinde karar verilmesi,
2- Komisyonlar ve idari görevlendirmelerde dengeli bir dağılım yapılarak öğretim elemanlarımızın hepsinin fakülteye katkı sunmasının sağlanması,
3- Fakültemiz öğretim üyelerinin akademik verimliliklerinin artırılması ve kuruma devamlılığın sağlanması için öğretim üyelerinin kişisel ders programlarının 3 güne yayılarak yapılması,
4- Görevlendirmelerin ve izinlerin bölüm başkanlıklarından sözlü onay alındıktan sonra yazılı olarak talep edilmesi,
5- Akademik ve idari iş ve işlemlerde Bölüm, Dekanlık ve Rektörlük hiyerarşisinin izlenmesi,
6- Eğitim – Öğretim yılında (ders dönemlerinde) mazeret dışında yıllık izin kullanılmaması,
7- Mesai saatlerine gerekli özenin gösterilmesi,
8- Öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının fakülteye daha fazla katkı sağlaması,
9- Üniversite ve Fakültede düzenlenen etkinliklere (Konferans, Çalıştay, Kongre, Seminer, vb.) katılımın daha üst düzeyde sağlanması,
10- Fakülte dışındaki görevlendirmeler, danışmanlıklar, programlar ve akademik etkinliklere katılımlar için bölüm başkanlığı ve dekanlığa bilgi verilmesi
 
hususları müzakere edildi.
Toplantı sonunda akademik teşvik başarılarına göre öğretim üyelerimize teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.