Eğitim Bilimleri Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine Katıldı

04.03.2024

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER 27-30 Eylül 2023 tarihlerinde Kars’da gerçekleşen 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sözlü sunumlarını gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN  sınıf içi geometri çalışmalarını tanımlamak ve çözümlemek amacıyla oluşturulan Geometrik Çalışma Düzlemleri (GÇD) modeline dair projelerinin ikinci aşaması olan “Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Çalışmalarının Geometrik Çalışma Düzlemleri Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu ile Boğaziçi Üniversitesinden yer alan akademisyenlerle gerçekleştirdiği çalışmasını sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER ise İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programı öğrencisi İlayda Erva KARCI ile literatürde yer alan ortaokul öğrencilerinin istatistiksel okuryazarlıkları hakkındaki çalışmaların genel eğilimlerini incelemek için 2000-2022 yılları arasında yayınlanmış İngilizce ve Türkçe yazılmış makale ve tezlerin analizinin incelendiği “Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Okuryazarlıkları Hakkındaki Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi” başlıklı çalışmasını sözlü sunum olarak gerçekleştirdi. Nitelikli eğitime katkı sağlamak adına genel bir alan taraması ve öğretmenlik programı lisans öğrencilerin daha nitelikli bir şekilde öğrenme sağlamalarını anlamada faydalı bir çalışma sonucu paylaştılar.