Eğitim Bilimleri Fakültesi

"Matematiksel Düşünme” Konulu Söyleşi Doç. Dr. Hülya KILIÇ’ın katılımı ile Gerçekleştirildi

09.12.2022

Genç Eğitimciler Topluluğu’nun topluluk danışman hocası Doç. Dr. Rabia SAVAŞ'ın desteğiyle düzenlemiş olduğu “Matematiksel Düşünme” konulu söyleşisi Yeditepe Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Hülya KILIÇ ile 22.11.2022 tarihinde gerçekleştirildi. Söyleşi Salı günü saat 10:30 da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, Bankkart Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Matematiksel düşünme üzerine konuşma yapan ve matematiksel düşünme becerisinin nasıl geliştirilebileceği ve nasıl uygulanabileceği konularına değinen değerli hocamız Doç. Dr. Hülya KILIÇ gerçekleştirdiği bu söyleşi sayesinde katılımcılar, matematiksel düşünmenin nasıl entegre edileceği alanında yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

Söyleşi kapsamında Doç. Dr. Hülya KILIÇ, matematiksel düşünmenin gerektirdiği alt becerilerden de bahsetmiş ve katılımcılar tarafından yöneltilen soruları da cevapladı.  Doç. Dr.  Hülya KILIÇ, merak uyandırıcı bu söyleşisi ile bizlere matematiksel düşünmenin ne anlama geldiği ve kendi alanlarımıza nasıl uygulanabileceği konularında yeni fikirler kazandırdı. Söyleşide yöneltilen sorular kapsamında Doç. Dr. Hülya KILIÇ, öğrencilere matematiksel düşünme becerisinin nasıl kazandırılabileceğinden ve matematiksel düşünmenin geliştirilmesinin kavram yanılgıları üzerindeki etkisinden de bahsetti.

Söyleşi, topluluk metin yazarı Halise ÇELEN’in sunuculuğu ile gerçekleştirildi. Sunucumuzun açılış konuşmasını yapması ile başlatılan söyleşi, Topluluk danışman hocası Doç. Dr. Rabia SAVAŞ’ın konuşması ile devam etti.

Topluluk Başkan Yardımcısı Derya İRGE konferans için konuşmasını yapmış devamında sunucumuz eşliğinde değerli hocamız Doç. Dr. Hülya KILIÇ bizlere söyleşiyi gerçekleştirmek  üzere sahneye davet edildi.  Söyleşi Topluluk Başkan Yardımcısının moderatörlüğü eşliğinde ve Sayın hocamız Doç. Dr. Hülya KILIÇ’ın anlatımlarıyla devam etti.

Doç. Dr. Hülya KILIÇ, söyleşi boyunca Matematiksel Düşünme konusu üzerine anlatım gerçekleştirmiş ve moderatörümüzün yönelttiği soruları cevaplandırdı. Doç. Dr.  Hülya KILIÇ, söyleşi boyunca matematiksel düşünmenin kullanımı için örneklendirmeler yapmış, materyal kullanımının matematiksel düşünme ve matematik eğilimi üzerindeki etkilerinden bahsetti. Söyleşi bitiminde katılımcılar ile soru-cevap gerçekleştirildi.  Söyleşi sonunda Topluluk Başkan Yardımcısı Hüseyin Gören, Doç. Dr. Hülya KILIÇ hocamıza bu değerli söyleşi programına katılımları için plaket takdim edildi. Devamında Topluluk Başkanı Fatmagül Ergün’ün söyleşiye katılımlarından dolayı yaptığı teşekkür konuşması ile program sonlandırıldı. Değerli hocamız Doç. Dr. Hülya KILIÇ'a, Topluluk Danışman hocası Doç. Dr. Rabia SAVAŞ’a ve katılım gösteren okulumuz hocalarına değerli konuşmaları ve katılımları için teşekkürlerimizi sunarız.