EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

"Öğrenme Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğretim Modeli Projesi" Kapsamında Protokol

31.10.2019

Eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşların eğitimine dair potansiyellerini, ortak hedef  ve çabalarını aktif, dinamik, başarılı, etkin ve verimli bir şekilde eğitim-öğretim sürecine katmak ve uygulamaya geçirmek, 2023 Vizyon Belgesinde yer alan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve İslam Medeniyeti Vakfı işbirliğinde Öğrenme Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğretim Modeli Projesi kapsamında öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi kazandırmak, öğretmen ve öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı vermek, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması için protokol imzalanmıştır.