Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyelerimiz ve Mezunlarımız 6. TÜRKBİLMAT Sempozyumuna Katıldı

01.03.2024

Fakültemiz, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER ve İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programı mezunlarımız Gülnur KILIÇTEK, Neşe Gökdeniz TAHİROĞLU, Elif Nida TARIM, Esra SUNGUROĞLU ve Özden YAVAŞ 28-30 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da 6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumuna katıldı.

Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER ve üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA “Matematik Performansı İle İlişkili Bilişsel Ve Bilişsel Olmayan Yapıların İncelenmesi” başlıklı çalışmalarını sundular. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER ve İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programı mezunumuz Gülnur KILIÇTEK “8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Akıl Yürütme Öğrenme Ortamına Dair Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı sözlü sunumlarını gerçekleştirdiler. Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN ve İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programı mezunlarımız Neşe Gökdeniz TAHİROĞLU, Elif Nida TARIM, Esra SUNGUROĞLU ve Özden YAVAŞ sırasıyla “Kesirler Konusundaki Farklı Çözüm Yollarını İçeren Çözümlü Örneklerin Bir Web 2.0 Aracı İle Açıklanmasının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısına, Matematik Tutumuna Ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi”, “Matematik Eğitiminde Oyun: Bir Meta-analiz Çalışması”, “Anlamlı Öğrenme Ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yöntemleriyle İşlenmiş Derslerde Öğretmenlerin Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi Ve Karşılaştırılması”, “Açıklamalı Silikleştirilmiş Ve Doğru Yanlış Çözümlü Örneklerin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması” başlıklı sözlü sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden nitelikli eğitim kapsamında öğretim üyelerimizin danışmanlığını yürüttüğü tez öğrencilerinin gerçekleştirdikleri deneysel çalışmaların sonuçlarının yer aldığı bu sunumlarda, matematik öğretiminin farklı yöntemlerle desteklendiğinde öğrencilerin başarılarını artırmada oynadıkları rollere kısaca değinildi.