Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyemiz Dr. Başak Çalık, AERA 2022 ve WERA 2022 Konferanslarına Katıldı

05.05.2022

Öğretim Üyemiz Dr. Başak Çalık, 21-26 Nisan 2022 tarihleri arasında San Diego,Kalifornia’da gerçekleştirilen Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği Konferansı ve Dünya Eğitim Araştımaları Konferasına yürütmekte olduğu “Who experiences burnout: The role of teaching experience and emotion regulation strategies” ve “Exploring the emotional endeavor of teaching: Emotions, self-efficacy, and burnout  başlıklı araştırmaların bulgularını sunmak üzere katıldı. 
İlgili çalışmaların çağımızın eğitim-öğretim sorunlarından biri olan öğretmen tükenmişliğine etki eden faktörleri ortaya koyması ve uygulamada yapılabilecekleri göz önünde bulundurması sebebi ile üniversitemiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Nitelikli Eğitim başlığına katkıda bulunmaktadır.

Calik, B., & Capa Aydin, Y. (2022). Who experiences burnout: The role of teaching experience and emotion regulation strategies. Paper presented at World Education Research Association (WERA) Focal Meeting, San Diego-California, USA.

Calik, B. & Capa Aydin, Y. (2022). Exploring the emotional endeavor of teaching: Emotions, self-efficacy, and burnout. Poster presented at American Educational Research Association Conference (AERA), San Diego-California, USA.