Eğitim Bilimleri Fakültesi

Ortağı Olduğumuz ToMIMEUs ERASMUS KA2 Projesi Toplantısı 25-26 Ekim'de Budapeşte'de Gerçekleştirildi

03.11.2021

Üniversitemizin proje ortağı olduğu "Duyusal Engellileri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru, Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities (ToMiMEUs) isimli, (2019-1-RO01-KA202-063245 kodlu) Avrupa Birliği, Erasmus KA2 projesinin üçüncü ülkeler arası ortaklar toplantısı 25-26 Ekim 2021 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde, Hagyományok Háza'da gerçekleştirildi. Proje toplantısına Üniversitemizi temsilen Proje Koordinatörü Dr.Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ ve araştırmacı Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN katıldılar. Toplantıda bütünleştirici adaptif etkinliklerin uygulanması ve geri bildirimlerin toplanması (IO4) ile video temelli etkinliklerin tasarımı (IO5) konuları başta olmak üzere proje iş paketlerinin gerçekleşme düzeyi ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://tomimeus.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.