EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Pedagojik Formasyon Mezuniyet Törenimiz Gerçekleşti

27.06.2018

Bilim, teknoloji ve sanatta evrensel değerleri ilke edinme misyonu ile medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunmayı hedefleyen; dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlamış, insani değerleri özümsemiş,  bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmek için çalışan üniversitemiz pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

İlk öğrencilerini 2015 yılında alan programımıza olan ilginin artarak devam etmesiyle bugüne kadar yaklaşık 500 öğrencimiz öğretmenlik mesleğini yapmaya hak kazandı. Bu yıl, Psikoloji alanından 30, Türk Dili ve Edebiyatı alanından 24, Tarih alanından 22, İlahiyat alanından 18, Yabancı Dil alanından 16, Felsefe alanından 16, Sosyoloji alanından 15, Biyoloji alanından 9, Matematik alanından 6, Kimya alanından 5, Bilim Tarihi alanından 3 ve Fizik alanından 2 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan toplam 166 öğrencimiz pedagojik formasyon eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanarak, öğretmenlik mesleğine adımlarını attılar.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Üniversitemizin eğitim ilke ve hedefleri gereği öğrencilerimizle öğretim üyelerimizin iletişimlerinin daha kuvvetli ve eğitim sürecinin daha verimli olması adına, eğitim verilen uzmanlık alanı sayısı sınırlı tutularak, bu sayede öğrencilerin lisans alanlarına odaklı bir eğitim dönemi geçirmeleri sağlanmaktadır.  Sınıf mevcutlarını sınırlı tutma prensibi doğrultusunda dersler daha etkileşimli ve nitelikli hâle getirilerek, öğrencilerimizin Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında, İstanbul’un nitelikli eğitim kurumlarında meslekle ilgili ilk gözlem ve deneyimlerini gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.