EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Şeması

1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.2 Üst Yönetici Yazısı
1.2.1 Üst Yönetici Beklenti Yazısı
1.4.1 Faaliyet Raporları / Startejik Plan / Performans Programı Yayınlanması
1.5.1 Hizmet Standartları Formu
1.5.1. Hizmet Envanteri

1.6.1. İşlem Süreçleri Etik Değerler ve Dürüstlük

1. Fakülte İş Akış Şeması

2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

2.1.1 Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu
2.2.1 Eğitim Bilimleri Fakültesi Misyon ve Vizyonu

2.2.2. Görev Dağılım Çizelgeleri

1. Fakülte Görev Dağılım Çizelgesi

2.2.3. Görev Yetki ve Sorumluluk Forumları

1. Dekan Görev Tanımı
2. Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
3. Öğretim Üyesi Görev Tanımı
4. Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
5. Öğretim Yardımcıları (Arş. Gör. ve Uzmanlar) Görev Tanımı
6. Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
7. Yazı İşleri ve Arşiv Birimi Sorumlusu Görev Tanımı
8. Dekan Sekreteri Görev Tanımı
9. Personel İşleri Birimi Sorumlusu Görev Tanımı
10. Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
11. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı

2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

2.5.1 Faaliyet Raporları

2.5.1 Faaliyet Raporları