EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İş Akış Şeması

BELGE ADI İNDİR
Personel Maaş İşlemleri Talimatı
Kısıt Maaş İşlemleri Talimatı
657 Sayılı Kanuna Göre Terfi Farkları İşlemleri Talimatı
Doğum Yardımı İşlemleri Talimatı
Ek Ders Ödemesi İşlemleri Talimatı
Sınav İşlemleri Talimatı
Jüri Ücreti Ödemesi İşlemleri Talimatı
Fazla Mesai İşlemleri Talimatı
Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
Geçici Görev Yolluğu Yurt Dışı İşlemleri Talimatı
Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
Emekli Yolluğu Ödemesi İşlemleri Talimatı
Bütce Planı Talimatı
İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri Talimatı
Kurul Oluşumu Talimatı
Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Talimatı
Kurul Gündeminin Görüşülmesi Talimatı
Yönetim Kurulu Gündeminin Görüsülmesi Talimatı
Disiplin Kurulu Gündeminin Görüsülmesi Talimatı
Yardımcı Doçent Ataması İşlemleri Talimatı
Öğretim Üyeleri Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarının Atama İşlemleri Talimatı
Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
Görev Süresi Uzatma İşlemleri Talimatı
Görevlendirme İşlemleri Talimatı