EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Topluma Hizmet Faaliyetlerimiz

24. Özmen, Z. K. (2020). The problems that Syrian refugee children, class teachers and Turkish children face in the school environment from the standpoint of trainee teachers. Educational Research and Reviews, 15(9), 554-563.

23. Cullen Kır, E (2020). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Alanı Yeterlilik Çalışmaları.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, Sayı 106, Temmuz 2020, syf. 220-234,  ISSN: 2148-2489, Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.43518

22. Akkaş, F. D., Aydın, S., Beydilli, A. B., Türnük, T., & Saydam, İ. (2020). Test Anxiety in the Foreign Language Learning Context: A Theoretical Framework. Focus on ELT Journal, 2(1), 4-19.

21. Özkan, A . (2020). Ruanda'yı Hatırlamak: Jean-Phılıppe Stassen'in Deogratıas İsimli Grafik Romanında Tarih, Bellek Ve Soykırım. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8 (21) , 279-289. DOI: 10.33692/avrasyad.679788

20. Tekin, I., & Yüksel, M. (2020). Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 243-259. https://doi.org/10.15285/maruaebd.553399

19. Türnük, T. & Aydın, S. (2020). Interlanguage effect on writing anxiety in a foreign language context. The Literacy Trek, 6(1), 1–19.

18. Aydın, S., & Uştuk, Ö. (2020). A descriptive study on foreign language teaching anxiety. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(3), 860-876.

17. Okkan, A., &. Aydın, S. (2020). The effects of the use of Quizlet on vocabulary learning motivation. Language and Technology, 2(1), 16-25.

16. Başturan, C., & Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341163

15. Güleç Aslan, Y. (2020). Experiences of Turkish preschool teachers for including children with autism spectrum disorders: challenges faced and methods used. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7 (2), 37-49.

14. Ağılkaya Şahin, Z. (2020). A Critical Overview of Turkish Measures of Religiosity. Journal of Empırıcal Theology (33), 6-38. Doi: 10.1163/15709256-12341401

13. Güleç Aslan, Y., Subaşı-Yurtçu, A. B., Akgün, E. Ö. ve Güleç, İ. (2020).  University students’ experiences as volunteers in hospitals for individuals with autism spectrum disorder: “Be My Hospital Friend (Üniversite öğrencilerinin otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ve ailelerine yönelik hastane ortamlarındaki gönüllülük deneyimleri: “Hastane Arkadaşım Ol”). Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), doi: 10.23863/kalem.2020.144

12. Ekşi, F., Demirci, İ., & Tanyeri, H. (2020). Problematic technology use and well-being in adolescence: The personal and relational effects of technology. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 7(2), 107-121.

11. Turgut, T., & Ekşi, F. (2020). Spiritually-oriented cognitive-behavioral family therapy. Spiritual Psychology and Counseling, 5, 87–111. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.1.095

10. Börekci, R. & Aydın, S. (2020). Foreign language teachers’ interactions with their students on Facebook. Computer Assisted Language Learning, 33(3), 217-239. 

9. Fakioğlu Bağcı, H. (2020). Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 18 (39), 415-445. İndeks: TR Dizin. DOI: 10.34234/ded.708961

8. Atar, C., Kır-Cullen, E., & Denkci-Akkaş, F. (2020). An evaluation of the English preparatory program at İstanbul Medeniyet University. Language Teaching and Educational Research (LATER), 3 (1), 94-115. https://doi.org/10.35207/later.714457 

7. Parlak, S., & Tekin, I. A. Phenomenological Study on Voluntarily Childless Women. Psikoloji Çalışmaları, 40(1) 161-186.

6. Akgün, Ö.E., Topal, M. ve Kıyıcı, M. (2020). Bir BÖTE lisans programının öğrencilerin mesleki yeterlikleri kazanmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 10 (1), 12-26. İndeks: ESCI. DOI:10.2399/yod.19.010

5. Börekçi, R. & Aydın, S. (2020). Foreign language teachers’ interactions with their students on Facebook. Computer Assisted Language Learning, 33 (3), 217-239. İndeks: SSCI-Q1. DOI: 10.1080/09588221.2018.1557691 

4. Doğan Averbek, G. (2020). Biyografi yazmada ve muhitleri belirlemede takrizin rolü emirî örneği. İnsan & Toplum, 10 (1), 33-61. İndeks: ESCI. DOI: 10.12658/M0330. 

3. Güleç Aslan, Y. (2020). Reflections from applied behavior analysis on iclusion of preschool
children with autism spectrum disorder, SUJE. 10 (1), 166-184. doi:
https://doi.org/10.19126/suje.587131

2. Sağlam, H. İ. ve Kaplancı, B. (2020).  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 641-649. İndeks: TR Dizin. DOI10.24106/kefdergi.693440.

1. Zembat, R., Arslan Ciftci, H. & Duran, A. (2020). Analyzing the relationship between pre-service preschool teachers’ self-leadership skills and motivation. Cypriot Journal of Educational Science. 15(1), 095–103. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i1.3248