EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Komisyonlar ve Görevlendirmeler

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
S.NO ÜNVANI ADI SOYADI İDARİ GÖREVİ ATANMA TARİHİ  BİTİŞ TARİHİ
1 Prof. Dr. Ahmet AKIN Dekan Vekili 24.04.2017
Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Başkanı 24.04.2017
Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Eğitim Bilimleri Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı  28.09.2017 28.09.2020
Fakülte Kurulu Üyesi 15.03.2017 15.03.2020
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 15.03.2017 15.03.2020
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Tıp Fakültesi Bilimsel Araştımalar İnceleme Komisyon Üyesi
Önleyici Rehberlik ve Danışmanlık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü
2 Prof. Dr. Cengiz ALACACI Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Senato Üyesi 25.05.2017 25.05.2020
Fakülte Kurulu Üyesi 28.12.2016 28.12.2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 29.05.2017 29.05.2020
Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Erasmus Programı Kurum Koordinatörü
Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine AYYILDIZ)
BAP Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi 14.01.2015
Eğitim Programı Açma Ön Komisyon Üyesi 14.01.2015
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavının Üniversitemiz Bünyesinde Gerçekleştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Üzere Oluşturulan Komisyon Üyesi 11.02.2015
Ortak Zorunlu Derslerin Yeniden Düzenlenmesi Ve Harf Kodlarının Yeniden Belirlenmesi İle İlgili Olarak Oluşturulan Komisyon (Müfredat Komisyonu) Üyesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 19.09.2017
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Uygulama Komisyon (İMÜYÖSK) Üyesi 10.06.2015
Bologna Eşgüdüm Alt Komisyon Üyeliği
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü Üyeliği
3 Prof. Dr. Selami AYDIN Yabancı Diller Eğtimi Bölüm Başkanı 21.08.2017 21.08.2020
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 08.03.2018 08.03.2021
Fakülte Kurulu Üyesi 15.03.2018 15.03.2021
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 15.03.2018 15.03.2021
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 25.12.2018 03.01.2019
Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.08.2017 21.02.2020
Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi 18.10.2017
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 21.08.2017 21.08.2020
4 Prof. Dr. Özlem FEDAİ Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 26.04.2018 21.02.2020
Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi
Fakülte Kalite Temsilcisi
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı 26.04.2018 26.04.2021
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 26.04.2018 26.04.2021
5 Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Temsilcisi
Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi 27.04.2017
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Yardımcısı 24.05.2017 28.12.2019
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 19.09.2017
MEAT Dergi Editörü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Başkanı 17.10.2017 17.10.2020
Fakülte Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
6 Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Özel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 09.12.2016
Özel Eğitim Bölüm Başkanı 19.02.20016 19.02.2019
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Araştırma-Geliştirme, Uygulamalı ve Toplumsal Hizmet Süreci Çalışma Komisyon Üyesi 21.06.2017
Fakülte Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
7 Doç. Dr. Füsun EKŞİ Temel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 06.09.2017
Eğitim Bilimleri Bölümü Farabi Koordinatörü
Fakülte Seçim Kurulu Üyesi 09.10.2017 09.10.2020
Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Başkanı 18.10.2017 18.10.2020
Farabi Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
8 Dr. Öğr. Üyesi Özge CENGİZ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Mevlana Koordinatörü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Başkanı 12.09.2017
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Başkanı 17.10.2017 17.10.2020
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
9 Doç. Dr. Bekir İNCE Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı 30.03.2018 30.03.2021
10 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakan KARATAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Üniversite Stratejik Plan Kurul Üyesi
Üniversite Ortak Temel Dersler Koordinatörü 
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
11 Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erkan AKGÜN Dekan Yardımcısı 24.04.2017
Eğitim-Öğretim Süreci Çalışma Komisyon Üyesi 21.06.2017
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı 27.10.2015 27.10.2018
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 27.10.2015 27.10.2018
Eğitim Bilimleri Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 15.03.2016 15.03.2019
Engelli Öğrenci Birimi Komisyon Üyesi 13.01.2016
Yabancı Dil Eğitim Yönetmeliği Komisyon Üyesi 04.05.2016
Üniversite Kalite Güvence Komisyon Üyesi 08.02.2017 08.02.2021
Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Başkanı 18.10.2017
Lisansüstü Eğitim Sosyal Bilimler Komisyonu Üyesi  11.10.2017
Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi 16.11.2016 16.11.2018
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
12 Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI Eğitim Bilimleri Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı 12.04.2017 28.12.2019
Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Üyesi 18.10.2017 18.10.2020
Üniversite Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörü
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
13 Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Temel Eğitim Bölüm Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
Temel Eğitim Bölümü Kalite Temsilcisi
Engelsiz Üniversite Birimi Üyesi
Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi 18.10.2017
Temel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Özel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
14 Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Temel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi 22.06.2017
Dekan Yardımcısı 21.06.2017
Fakülte Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 18.02.2016 18.02.2019
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı 21.12.2015 21.12.2018
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 28.12.2016 28.12.2019
MEAT Dergi Editör Yardımcısı
Fakülte Seçim Kurulu Başkanı 09.10.2017 09.10.2020
ÖYP Fakülte Koordinatörü
15 Dr. Öğr. Üyesi Elif KIR Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atanması Ve Çalışırken Bir Üst Ünvana Yükseltilmesi İçin İnceleme Ve Değerlendirme Komisyon Üyesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Uygulama Komisyon Üyesi 10.06.2015
Erasmus Programı Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavının Üniversitemiz Bünyesinde Gerçekleştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Üzere Oluşturulan Komisyon Üyesi 11.02.2015
16 Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL Sigara İçme Yasağı Ceza Tutanağı Yetkili Üye (Asıl) 30.03.2017
Fakülte Bologna İşlemleri Komisyon Başkanı 12.07.2017
Eğitim İşletmeceliği Anabilim Dalı Başkanı 28.09.2017 28.09.2020
MEAT Dergi Editör Yardımcısı
Stratejik Plan Kurulu Fakülte Temsilcisi
Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi
17 Dr. Öğr. Üyesi Ferdane DENKCİ AKKAŞ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü (13/b-4) 21.06.2017
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 12.09.2017
18 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çiğdem ÖZCAN Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Başkanı 03.05.2017
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Üyesi 17.10.2017 17.10.2020
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 19.09.2017
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü
19 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOYACI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 06.09.2017
Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi 18.10.2017
Eğitim Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü
Eğitim Bilimleri Bölümü Mevlana Koordinatörü
20 Dr. Öğr. Üyesi Serkan UÇAN Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 18.10.2017
Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Üyesi 18.10.2017 18.10.2020
21 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖNER Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü 12.10.2017
Fakülte Seçim Kurulu Üyesi 09.10.2017 09.10.2020
Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi 18.10.2017
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Üyesi 17.10.2017 17.10.2020
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Mevlana Koordinatörü 12.10.2017
22 Dr. Öğr. Üyesi Cihat ATAR Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Üyesi 17.10.2017 17.10.2020
Fakülte Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü  
23 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKSU Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi
24 Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK Fakülte Kariyer Danışmanı
Fakülte Kariyer Temsilcisi
25 Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra BURAN UTKU Fakülte Erasmus Koordinatörü
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
26 Dr. Öğr. Üyesi Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN Protokol Okulları ve İşbirliği Koordinatörlüğü
27 Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ
28 Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL
29 Arş. Gör. Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İdari İş ve İşlemleri Sorumlusu
30 Arş. Gör. Başak ÇALIK Görevlendirme UZEM (13/b-4)
31 Arş. Gör. Işıl TEKİN
32 Arş. Gör. Fatih İMROL
33 Arş. Gör. Halime YILDIRIM Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu 17.04.2018
34 Arş. Gör. Hande ARSLAN ÇİTFÇİ
35 Arş. Gör. Hatice FAİKOĞLU BAĞCI Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu
36 Arş. Gör. Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU Özel Eğitim Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Özel Eğitim Bölümü Bölümü Kalite Temsilcisi
Sigara İçme Yasağı Ceza Tutanağı Yetkili Üye (Yedek) 30.03.2017
37 Arş. Gör. Mehmet Seçkin GEZER
38 Arş. Gör. Yasemin ARSLAN
39 Arş. Gör. Hacer Damlanur IŞITAN
40 Arş. Gör. Ebru ÖZDEMİR
41 Arş. Gör. Aslı AKYÜZ Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi 18.05.2017
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İdari İş ve İşlemleri Sorumlusu
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 12.09.2017
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölümü Kalite Temsilcisi
42 Arş. Gör. Esra HARMANDAOĞLU BAZ Fakülte ve Bölümlerin Web Sayfası Sorumlusu 10.05.2018
43 Arş. Gör. Cansu CANDEMİR ÖZKAN Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019

Fakülte ve Bölümlerin Web Sayfası Sorumlusu

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

44 Arş. Gör. Funda YEŞİL Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Kalite Temsilcisi
MEAD Dergi Sekreteryası
Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu 17.07.2017
45 Arş. Gör. Neslihan YÜCELŞEN Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu 10.05.2018
MEAD Dergi Sekreteryası
46 Arş. Gör. İbrahim Hakkı BULUT Görevlendirme UZEM (13/b-4)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kalite Temsilcisi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi 03.01.2017 03.01.2019
47 Arş. Gör. Özge DIŞBUDAK Fakülte Kariyer Temsilcisi 17.05.2017
Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi 18.05.2017
48 Arş. Gör. Mustafa Zahid TOZAR Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu 17.07.2017
MEAD Dergi Sekreteryası
Fakülte Kariyer Temsilcisi 17.05.2017
49 Arş. Gör. Zeynep AVCI Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi 18.05.2017
Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu 17.07.2017
50 Arş. Gör. Ezgi ALABUCAK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi 06.09.2017
Eğitim Bilimleri Bölümü İdari İş ve İşlemleri Sorumlusu
Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi 18.05.2017
51 Arş. Gör. Hacer Sümeyra BİLİCİ Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu 17.07.2017
Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi 18.05.2017
Fakülte Sekreteri Serdar TÜRKMEN Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi 21.02.2017 21.02.2020
Fakülte İmza Yetkilileri Modülü Sorumlusu 13.12.2016
Fakülte Gerçekleştirme Görevlisi 13.12.2016
Yönetim ve İdari Destek Süreçleri Çalışma Komisyon Üyesi 21.06.2017