EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Komisyonlar ve Görevlendirmeler

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

S.NO

ÜNVANI

ADI SOYADI

İDARİ GÖREVİ

ATANMA TARİHİ

 BİTİŞ TARİHİ

1

Prof. Dr.

Ahmet AKIN

Dekan Vekili

24.04.2017

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Başkanı

24.04.2017

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

21.02.2017

21.02.2020

Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

Eğitim Bilimleri Bölümünün Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 

28.09.2017

28.09.2020

Fakülte Kurulu Üyesi

15.03.2017

15.03.2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

15.03.2017

15.03.2020

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

28.12.2016

28.12.2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı

28.12.2016

28.12.2019

Tıp Fakültesi Bilimsel Araştımalar İnceleme Komisyon Üyesi

Önleyici Rehberlik ve Danışmanlık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü

2

Prof. Dr.

Selami AYDIN

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

21.08.2017

21.08.2020

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

08.03.2018

08.03.2021

Fakülte Kurulu Üyesi

15.03.2018

15.03.2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

15.03.2018

15.03.2021

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Başkanı

25.12.2018

03.01.2019

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

21.08.2017

21.02.2020

Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi

18.10.2017

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

21.08.2017

21.08.2020

3

Prof. Dr.

Halil İbrahim SAĞLAM

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Temel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

4

Prof. Dr.

Özlem FEDAİ

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

26.04.2018

21.02.2020

Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Fakülte Kalite Temsilcisi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Üü

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı

26.04.2018

26.04.2021

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

26.04.2018

26.04.2021

5

Doç. Dr.

Çiğdem KILIÇ

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

21.02.2017

21.02.2020

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Temsilcisi

Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi

27.04.2017

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı

24.05.2017

28.12.2019

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

19.09.2017

MEAD Dergi Editörü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Başkanı

17.10.2017

17.10.2020

Fakülte Kurulu Üyesi

18.02.2016

18.02.2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

18.02.2016

18.02.2019

6

Doç. Dr.

Yeşim GÜLEÇ ASLAN

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

21.02.2017

21.02.2020

Özel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

09.12.2016

Özel Eğitim Bölüm Başkanı

19.02.20016

19.02.2019

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

28.12.2016

28.12.2019

Araştırma-Geliştirme, Uygulamalı ve Toplumsal Hizmet Süreci Çalışma Komisyon Üyesi

21.06.2017

Fakülte Kurulu Üyesi

18.02.2016

18.02.2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

18.02.2016

18.02.2019

7

Doç. Dr.

Füsun EKŞİ

Yardımcı Doçent Atama ve Süre Uzatımı Ön Değerlendirme Komisyonu Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Farabi Koordinatörü

06.09.2017

Fakülte Seçim Kurulu Üyesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Başkanı

09.10.2017

09.10.2020

Farabi Değişim Programı Fakülte Koordinatörü

18.10.2017

18.10.2020

8

Doç. Dr.

Özge CENGİZ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü

03.01.2017

03.01.2019

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Mevlana Koordinatörü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Başkanı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Başkanı

12.09.2017

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

17.10.2017

17.10.2020

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

03.01.2017

03.01.2019

9

Doç. Dr.

Bekir İNCE

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

30.03.2018

30.03.2021

10

Doç. Dr.

İbrahim Hakan KARATAŞ

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

03.01.2017

03.01.2019

Üniversite Stratejik Plan Kurul Üyesi

28.12.2016

28.12.2019

Üniversite Ortak Temel Dersler Koordinatörü 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

11

Doç. Dr.

Özcan Erkan AKGÜN

Eğitim-Öğretim Süreci Çalışma Komisyon Üyesi

24.04.2017

Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

21.06.2017

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

21.02.2017

21.02.2020

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı

03.01.2017

03.01.2019

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

03.01.2017

03.01.2019

Engelli Öğrenci Birimi Komisyon Üyesi

15.03.2016

15.03.2019

Yabancı Dil Eğitim Yönetmeliği Komisyon Üyesi

13.01.2016

Üniversite Kalite Güvence Komisyon Üyesi

04.05.2016

Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Başkanı

08.02.2017

08.02.2021

Lisansüstü Eğitim Sosyal Bilimler Komisyonu Üyesi 

18.10.2017

Dekan Yardımcısı

Kartal-Cevizli Yerleşkesi Derslik Sorumlusu

Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi

11.10.2017

12

Doç. Dr.

Kevser KOÇ

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Temel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Temel Eğitim Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

13

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Çiğdem ÖZCAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Üyesi

14

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer AVCI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Üyesi

12.04.2017

28.12.2019

Üniversite Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

18.10.2017

18.10.2020

Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

Özel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

15

Dr. Öğr. Üyesi

Emine AYYILDIZ

Temel Eğitim Bölümü Kalite Temsilcisi

21.02.2017

21.02.2020

Engelsiz Üniversite Birimi Üyesi

28.12.2016

28.12.2019

Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi

28.12.2016

28.12.2019

Fakülte Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

Temel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

16Pedagojik

Dr. Öğr. Üyesi

Nihan ŞAHİNKAYA

Dekan Yardımcısı

21.02.2017

21.02.2020

Fakülte Kurulu Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

22.06.2017

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı

21.06.2017

MEAD Dergi Editör Yardımcısı

18.02.2016

18.02.2019

Fakülte Seçim Kurulu Başkanı

18.02.2016

18.02.2019

ÖYP Fakülte Koordinatörü

28.12.2016

28.12.2019

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atanması Ve Çalışırken Bir Üst Ünvana Yükseltilmesi İçin İnceleme Ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Uygulama Komisyon Üyesi

09.10.2017

09.10.2020

Pedagojik Formasyon Birimi

Erasmus Programı Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

17

Dr. Öğr. Üyesi

Elif KIR

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavının Üniversitemiz Bünyesinde Gerçekleştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Üzere Oluşturulan Komisyon Üyesi

Sigara İçme Yasağı Ceza Tutanağı Yetkili Üye (Asıl)

10.06.2015

Fakülte Bologna İşlemleri Komisyon Başkanı

Eğitim İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

11.02.2015

18

Dr. Öğr. Üyesi

Murat BÜLBÜL

MEAD Dergi Editör Yardımcısı

30.03.2017

Stratejik Plan Kurulu Fakülte Temsilcisi

12.07.2017

Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi

28.09.2017

28.09.2020

Fakülte Eğitim - Öğretim Komisyonu Başkanı

Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

19

Dr. Öğr. Üyesi

Ferdane DENKCİ AKKAŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

21.06.2017

Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi

12.09.2017

Eğitim Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü

20

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BOYACI

Eğitim Bilimleri Bölümü Mevlana Koordinatörü

06.09.2017

Eğitim Bilimleri Bölümü Seçim Kurulu Üyesi

18.10.2017

Fakülte Seçim Kurulu Üyesi

21

Dr. Öğr. Üyesi

Serkan UÇAN

Fakülte Proje Geliştirme ve İzleme Birimi Üyesi

18.10.2017

22

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Tuba ÖNER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Seçim Kurulu Üyesi

12.10.2017

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

09.10.2017

09.10.2020

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Mevlana Koordinatörü

18.10.2017

Fakülte Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü  

Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi

17.10.2017

17.10.2020

23

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma ALBAYRAK

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

24

Dr. Öğr. Üyesi

Cihat ATAR

Fakülte Kariyer Danışmanı

17.10.2017

17.10.2020

Fakülte Kariyer Temsilcisi

25

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe AKSU

26

Dr. Öğr. Üyesi

Sümeyra BURAN UTKU

Fakülte Erasmus Koordinatörü

27

Dr. Öğr. Üyesi

Güler DOĞAN AVERBEK

Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü

Protokol Okulları ve İşbirliği Koordinatörlüğü

28

Dr. Öğr. Üyesi

Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN

Temel Eğitim Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

29

Dr. Öğr. Üyesi

Ertan GÖRGÜ

Özel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

30

Öğr. Gör. Dr.

Numan TURAN

Pedagojik Formasyon Birimi

31

Öğr. Gör.

Derya ORUÇ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Akademik Birim Kalite Komisyon Üyesi

32

Arş. Gör.

Feride ÖKSÜZ GÜL

33

Arş. Gör.

Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ

34

Arş. Gör.

Başak ÇALIK

UZEM

35

Arş. Gör. Dr.

Işıl TEKİN

36

Arş. Gör.

Fatih İMROL

37

Arş. Gör.

Halime YILDIRIM

Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu

17.04.2018

38

Arş. Gör.

Hande ARSLAN ÇİTFÇİ

Özel Eğitim Bölümü Bölümü Kalite Temsilcisi

39

Arş. Gör.

Hatice FAKİOĞLU BAĞCI

Sigara İçme Yasağı Ceza Tutanağı Yetkili Üye (Yedek)

Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu

40

Arş. Gör.

Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU

03.01.2017

03.01.2019

41

Arş. Gör.

Yasemin ŞENGÜL

42

Arş. Gör.

Hacer Damlanur IŞITAN

43

Arş. Gör.

Ebru ÖZDEMİR

44

Arş. Gör.

Aslı AKYÜZ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

03.01.2017

03.01.2019

45

Arş. Gör. Dr.

Esra HARMANDAOĞLU BAZ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyesi

10.05.2018

Fakülte Web Sayfası Sorumlusu

46

Arş. Gör.

Cansu CANDEMİR ÖZKAN

Fakülte ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Web Sayfası Sorumlusu

03.01.2017

03.01.2019

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

47

Arş. Gör.

Funda YEŞİL

Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu

03.01.2017

03.01.2019

MEAD Dergi Sekreteryası

48

Arş. Gör.

Neslihan YÜCELŞEN

Pedagojik Formasyon Birimi İdari İşler Sorumlusu

10.05.2018

49

Arş. Gör.

İbrahim Hakkı BULUT

UZEM

50

Arş. Gör.

Özge DIŞBUDAK

17.05.2017

51

Arş. Gör.

Mustafa Zahid TOZAR

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

17.07.2017

Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu

17.05.2017

52

Arş. Gör.

Zeynep AVCI

Pedagojik Formasyon Birimi İdari işler Sorumlusu

18.05.2017

17.07.2017

53

Arş. Gör.

Ezgi ALABUCAK

06.09.2017

18.05.2017

54

Arş. Gör.

Hacer Sümeyra BİLİCİ

Fakülte İmza Yetkilileri Modülü Sorumlusu

17.07.2017

Fakülte Gerçekleştirme Görevlisi

18.05.2017

Yönetim ve İdari Destek Süreçleri Çalışma Komisyon Üyesi

Fakülte Sekreteri

Serdar TÜRKMEN

21.02.2017

21.02.2020

55

13.12.2016